Vaatamisväärsused

Kirikud- Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku Issanda Muutmise Obinitsa kirik ja Meeksi Ristija Johannese kirik.

Tsässonad (palvemajad) asuvad Võmmorski, Küllätüvä, Meldova, Serga, Tobrova, Uusvada, Ulaskova, Pelsi, Rokina, Obinitsa ja Kuigõ külades. Hävinud on tsässonas Miikse ja Viro külades.

Viro kivirist- tähistab väga vana Viro tsässona kohta Viro külas. Asub 1 km kaugusel Meremäe külast Obinitsa viiva tee ääres.

Jaanikivi- (ohvrikivi) asub Meeksi kiriku vastas Meeksi oja kaldal.

Meremäe ja Kuksina mägi- Meremäe mäel asuvad ka vaatetorn ja laululava.

Obinitsa paisjärv- Obinitsa paisjärve ehitamine jõudis lõpule 1995. a. Kaunis ning puhtaveeline (läbi voolab Tuhkvitsa oja) 22 ha pindalaga järv on sobilik ujumiseks, kalapüügiks ja paadisõiduks.

Juudatarõ- Obinitsa järve kaldas asub allikatekkeline liivakivi paljand ja koobas.

Seto lauluema kuju- seisab Obinitsa paisjärve kõrgel kaldal, skulptoriks E. Rebane, E. Taniloo 1986. Monumendi ümber on maakivid mälestustahvlitega kuulsamatele siitkandi rahvalaulikutele.

Meremäe leinapark– Meremäe vallast küüditatute mälestuspark koos mälestuskiviga.

Piusa ürgoru matkaraja ja jõe ääres asuvad müürümäed,

Hilläkeste järv (Meremäe järv), Engli järv, Meremäe männid, Serga silmaläte, Ojaotsa allikad (Tuhkvitsa allikad),

Obinitsa Muuseum, Galerii Hal`as Kunn, Obinitsa Seltsimaja, Taarka kalm Obinitsa surnuaias, Sakalovapalo kääpad. Luikjärve talu