Asukoht

image_pdfimage_print

Geograafiliselt asub Meremäe vald Kagu-Eestis. Tuntumaks valla looduslikuks piiriks läänes ja põhjas on Piusa jõgi. Meremäe valla kaugused tuntumatest keskustest: Vastseliina 16 km, Võru linn 34 km, Tartu linn 104 km, Tallinna linn 290 km.

Meremäe valla idapiir on ühtlasi Eesti-Vene riikidevaheliseks kontrolljooneks ja Eesti astumisel Euroopa Liitu ka Euroopa Liidu idapiiri osa. Meremäe valla kaugused suurematest keskustest naaberriikides: Petseri linn 14 km, Pihkva linn 70 km, Aluksne linn 50 km, Riia linn 230 km.

Administratiivselt kuulub Meremäe vald Võru maakonda.

Kultuuriliselt ja ajalooliselt on Meremäe vald osa Setomaast, moodustades selle läänepoolse osa. Setomaa on maa-ala, mis asetseb Pihkva-Riia kivitee, Irboska alevi, Pihkva järve ja Piusa jõe vahel. Setomaal on säilinud omapärased rahvariided, rahvalaulud ja tantsud ning päris palju ligi 1000 aastat vana kombestikust. Hetkel on Setomaa jagatud Eesti-Vene piiriga kahte ossa. Lisaks Meremäele on Lääne-Setomaa osad ka Värska ja Mikitamäe vald Põlva maakonnas ning osaliselt Misso vald Võru maakonnas.