Üldinfo

Meremäe vald on moodustatud 23. mail 1922. aastal. Kuulus Petseri maakonna koosseisu.

Administratiivne kuuluvus: Võru maakond, Eesti Vabariik

Territoorium: 132 km² Meeksi oja, Piusa jõe ning Eesti-Vene kontrolljoone vahelisel alal.
Piirinaabrid: Vastseliina, Orava ja Värska vald Eesti Vabariigis ning Pankjavitsa ja Petseri vald Vene Föderatsiooni Pihkva oblasti Petseri rajoonis.
Elanikke: 01.01.2003.a. seisuga 1403; 01.01.2004.a. seisuga 1356;
01.01.2006.a. seisuga 1318;  01.01.2010 seisuga 1179; 01.01.2011 seisuga 1151; 01.01.2012 seisuga 1132; 01.01.2013 seisuga 1134; 01.01.2014 seisuga 1119; 01.01.2015 seisuga 1098.
Meremäe vald on üks osa ajaloolisest Setomaast, sellest omanäolise keele ja kultuuriga piirkonnast, kus veel tänapäevalgi on au sees vanad traditsioonid ja kombed.

Koos teiste Setomaa valdadega (Värska, Mikitamäe ja Misso) on Meremäe vald moodustanud ainulaadse maakonna piire ületava omavalitsuste liidu – Setomaa Valdade Liidu. Setomaa Valdade Liidu raames teostatakse projekte, mis hõlmavad lisaks neljale Setomaa vallale ka kontrolljoone taha jäävat Ida- Petserimaad.

Vallakeskus: Meremäe
65302, Meremäe küla, Võru maakond
e-post: vald@meremae.ee
telefon, faks: 785 6666
Registrikood 75013351

SEB Pank EE261010402013734003
Swedbank EE292200001120266930