Võru Maavalitsus küsitleb Meremäe valla ja Luhamaa nulga külade elanikke Setomaa valla maakondliku kuuluvuse kohta

image_pdfimage_print

PRESSITEADE
Võru Maavalitsus
07.07.2017

Võru Maavalitsus küsitleb Meremäe valla ja Luhamaa nulga külade elanikke Setomaa valla maakondliku kuuluvuse kohta

Vabariigi Valitsus otsustas Meremäe, Mikitamäe ja Värska valla ühendamisel ning Misso valla kuueteistkümne küla üleandmisel moodustada haldusreformi käigus uue omavalitsuse – Setomaa valla. 6. juulil otsustas valitsus, et Setomaa valla maakondliku kuuluvuse otsustamiseks küsitakse piirkonna elanike arvamust ning selleks tegi valitsus Võru ja Põlva maavanemale ülesandeks viia läbi elanike küsitlus kogu ühineval territooriumil.

Võru Maavalitsus korraldab küsitluse Meremäe valla ja Misso valla Hindsa, Koorla, Kossa, Kriiva, Leimani, Lütä, Mokra, Määsi, Napi, Pruntova, Põrstõ, Saagri, Tiastõ, Tiilige, Tserebi ja Toodsi külade elanike arvamuse väljaselgitamiseks loodava Setomaa valla maakondliku kuuluvuse osas 12.-13. juulil 2017.

Elektrooniliselt saab küsitlusele vastata 12. juulil 2017. a kell 8.00 – 20.00 veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee. Link küsitluskeskkonda tehakse kättesaadavaks ka Võru Maavalitsuse kodulehel www.voru.maavalitsus.ee.

Küsitluspunktis saab küsitlusele vastata 13. juulil kell 10.00 – 20.00. Küsitluspunktid asuvad:

  1. Meremäe küsitluspunkt – Meremäe Vallavalitsuses Meremäe külas (Meremäe küsitluspunktis saavad küsitlusele vastata Meremäe valla elanikud).
  2. Luhamaa küsitluspunkt – Collade tolliagentuuri ruumides Lütä külas Missos (Luhamaa küsitluspunktis saavad küsitlusele vastata Misso valla  Hindsa, Koorla, Kossa, Kriiva, Leimani, Lütä, Mokra, Määsi, Napi, Pruntova, Põrstõ, Saagri, Tiastõ, Tiilige, Tserebi ja Toodsi külade elanikud).

Küsitluslehele on kantud küsimus: „Kas toetate loodava Setomaa valla kuulumist Põlva maakonda või Võru maakonda?“ vastusevariantidega „Põlva maakonda“ ja „Võru maakonda“.

Küsitlusest on õigus osa võtta vähemalt 16-aastasel Meremäe valla või Misso valla vastavate külade elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Meremäe vallas või Misso valla vastavates külades.

Täiendav info:
Eveli Kuklane
Maasekretär
Võru Maavalitsus
eveli.kuklane@voru.maavalitsus.ee
tel 502 5936.