Volikogu istung 30.08

image_pdfimage_print

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 30. augustil 2017. a algusega kell 15:00
vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

1. Vallavanema informatsioon. A. Luts
2. Meremäe Kooli informatsioon algavaks õppeaastaks. M. Järvelill
3. Meremäe valla 2017. aasta II lisaeelarve. I. Lillmaa
4. Huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine. Ü. Herr, P. Kahusk
5. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus. A. Vares
6. Noored Setomaale toetusskeemis osalemine. Ü. Herr
7. OÜ Meremäe Vesi põhikirja muutmine. A. Vares
8. Avaldused. Jooksvad küsimused.

Arno Vares
Volikogu esimees

Eelnõud 30082017II põhitegevuse lisaeelarveII lisaeelarve investeerimistegevusSeletuskiri II lisaeelarve juurdeHuvihariduse tegevuskavaHuvihariduse tegevuskava noorte ja võimaluste arv