Volikogu istung 26.04

image_pdfimage_print

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 26. aprillil 2017. a algusega kell 16:00
vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

1. Vallavanema informatsioon. A. Luts
2. Meremäe Vallavolikogu 23.10.2008 nr 6 „Meremäe valla elutööpreemia statuut“ muutmine ja elutööpreemia suuruse kinnitamine. A. Vares
3. Vallavalitsuse koosseisu muutmine. A. Luts
4. Toetuse eraldamine. A. Vares
5. Vallavanemale töötasu määramine. A. Vares
6. Vabariigi Valitsuse ettepaneku ehk Vabariigi Valitsuse määruse „Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ eelnõu arutelu. A. Vares
7. Avaldused. Jooksvad küsimused.
Arno Vares
Volikogu esimees

 

Eelnõud, riigihalduse minister Mihhail Korbi 15.02.2017 kiri 1.1.-10/01517 „Vabariigi Valitsuse ettepaneku esitamine“ (eelnõu, seletuskiri, kaart)