Volikogu istung 22.03

image_pdfimage_print

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 22. märtsil 2017. a algusega kell 15:00
vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

1. Vallavanema informatsioon. A. Luts
2. Vabariigi Valitsuse ettepaneku ehk Vabariigi Valitsuse määruse „Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ eelnõu arutelu. A. Vares
3. Arvamuse andmine Marinova III uuringuruumi uuringuloa taotluse ja otsuse eelnõu kohta. A. Vares
4. Avaldused. Jooksvad küsimused.

 
Arno Vares
Volikogu esimees

 
Lisa: Eelnõud 5 lehel, riigihalduse minister Mihhail Korbi 15.02.2017 kiri 1.1.-10/01517 „Vabariigi Valitsuse ettepaneku esitamine“ (eelnõu, seletuskiri, kaart), kohtuotsus 8.02.2017, 3-16-2582 Meremäe valla kohustamiseks vaadata Marinova III uuringuruumi uuringuloa kohta arvamuse andmise küsimus kahe kuu jooksul uuesti läbi