Volikogu istung 22.03

image_pdfimage_print

Meremäe Vallavolikogu istungil 22. märtsil valiti Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta arvamuse otsuse eelnõu ettevalmistamiseks, Mikitamäe, Misso ja Värska vallaga läbirääkimiste pidamisega (omavalitsusüksuse nimi, haldusüksuse liigi ja sümboolika, haldusterritoriaalse korralduse või piiride muutmisega kaasnevate võimalike organisatsiooniliste, eelarveliste ja muude varalisi kohustusi ja õigusi käsitlevate küsimuste lahendamine ning uue omavalitsusüksuse põhimääruse ja teiste õigusaktide vajalike muudatuste ettevalmistamine, koostöös asjaomaste volikogudega kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses sätestatud valimistoimingute tegemine), ühinemiskokkuleppe koostamise ja muude ühinemisega seotud toimingute tegemise ja otsuste vastuvõtmiseks ettevalmistamisega seoses Meremäe valla esindajateks Viivika Kooser, Aivar Luts ja Arno Vares (otsus nr 9), otsustati  nõustuda Askersund Trading Osaühingule (registrikood 10414518) maavara tarbevaru uuringuks Võru maakonnas Meremäe vallas asuvas Marinova III uuringuruumis geoloogilise uuringu loa andmisega (otsus nr 10).