Volikogu istung 22.02

image_pdfimage_print

Meremäe Vallavolikogu istungil 22. veebruaril 2017 kuulati Võru politseijaoskonnalt ülevaadet 2016. aasta kuritegevuse analüüsist, vallavanema informatsiooni vallavalitsuse tegevusest, jäeti vastu võtmata otsus Obinitsa Lasteaia ja Meremäe Kooli ümberkorraldamiseks, kinnitati Meremäe Hooldekodu hoolekogu koosseis (otsus nr 5), võeti vastu Hilana Taarka nimelise kultuuripreemia andmise kord (määrus nr 1), toimus Meremäe valla 2017. aasta eelarve teine lugemine (otsus nr 6, lisa), võeti vastu Meremäe valla 2017. aasta eelarve (määrus nr 2), võeti vastu Meremäe Vallavalitsuse juhtimise struktuuri, teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgamäärade kehtestamise määrus (määrus nr 3), arutati Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu (kiri 1.1.-10/01517 „Vabariigi Valitsuse ettepaneku esitamine“ ja eelnõu, seletuskiri, kaart), võeti vastu otsus piiride muutmise ettepaneku tegemiseks (otsus nr 7), anti revisjonikomisjonile ülesanne kontrolli teostamiseks (otsus nr 8).