Volikogu 30.08 istung

image_pdfimage_print

Meremäe Vallavolikogu istungil 30. augustil 2017. a kuulati vallavanema informatsiooni vallavalitsuse tegevusest, Meremäe Kooli õppealajuhataja Hele Kroon andis ülevaate kooli valmisolekust algavaks õppeaastaks, kehtestati Meremäe valla 2017. aasta II lisaeelarve (määrus nr 7, II lisaeelarve, seletuskiri), kinnitati huvihariduse ja huvitegevuse kava (otsus nr 26, HTHH kava, tabel2), delegeeriti omavalitsusüksuste ühiselt täidetavad ülesanded Sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus (otsus nr 27), otsustati osaleda Noored Setomaale toetusskeemis 2017 (otsus nr 28).