Vara avalik suuline enampakkumine 26 .septembril vallavalitsuses

Meremäe Vallavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel vallale kuuluva alljärgneva vara:

Kinnistu: Obinitsa õpetajate maja, katastritunnusega 46001:001:0365, pindalaga 4816 m2, sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa, sihtotstarvet saab muuta , asukohaga Obinitsa küla, Meremäe vald , Võru maakond, alghinnaga 3000€;

Enampakkumine toimub 26. septembril 2017 algusega kell 15.00 Meremäe vallamajas, aadressil Meremäe vald, Meremäe küla.

  • enampakkumise osavõtutasu 10 eurot
  • enampakkumise tagatisraha 300 eurot

Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tuleb maksta Meremäe Vallavalitsuse kontole EE261010402013734003 AS SEB Pank või kontole EE292200001120266930 AS Swedbank või Meremäe Vallavalitsuse kassasse hiljemalt 26.09.2017 kella 14.00ks. Panka tasumisel võtta enampakkumisele kaasa maksekorralduse koopiad.

Enampakkumise võitja on kohustatud 10 kalendripäeva jooksul peale enampakkumise tulemuste talle teatavaks tegemist sõlmima üheaegselt notariaalse müügi- ja asjaõiguslepingu ja tasuma pakutud ostuhinna täies ulatuses Meremäe Vallavalitsuse kontole enne notariaalse tehingu vormistamist. Kui võitja seda kohustust ei täida või ei täida tähtaegselt, tühistab Meremäe vallavalitsus enampakkumise tulemused ja võitja kaotab õiguse kinnistu omandamiseks selles enampakkumismenetluses.

Enampakkumise võitja tasub kinnistu müügi vormistamise kulud (riigilõiv, notari tasud j.n.e)

Objektidega tutvumiseks on vajalik eelnev kokkulepe telefonil: 5183557, Ago Keir