Setomaa arenguprogrammi 2017. aasta taotlusvoor on avatud 01. – 19.06.2017

image_pdfimage_print

Setomaa arenguprogrammi 2017. aasta taotlusvoor on avatud 01. – 19.06.2017

Programmi eesmärk on toetada projekte Setomaa arengueelduste tugevdamiseks ja paremaks kasutamiseks.

Programmi raames saavad taotlejad olla Mikitamäe, Värska, Meremäe ja Misso vald ning programmi piirkonnas tegutsevad mittetulundusühendused ja sihtasutused.

 Taotletava toetuse maksimaalne suurus on 32 000 eurot.

2017. a programmdokument, eeltaotluse vorm  ja toetusest teavitamise juhend on kinnitatud maaeluministri 19.05.2017 käskkirjaga nr 58 “Setomaa arenguprogrammi kehtestamine 2017. aastaks”.

 Infopäev taotlejatele toimub 06.06.2017 algusega kell 12 Värska kultuurikeskuses. Infopäevale registreerumine: info@setomaa.ee

Vormikohane eeltaotlus tuleb esitada SVL-le:

  • elektrooniliselt aadressil info@setomaa.ee perioodil 01.-19.06.2017.
  • kui elektrooniliselt esitatav taotlus on digiallkirjata, tuleb esitada ka allkirjastatud paberil taotlus posti teel või käsipostiga aadressil SVL, Obinitsa 65301, Võru maakond. Hiliseim postitempel võib olla 19.06.2017. a.

 Programmdokument, eeltaotluse vorm ja muu info on leitav

Täpsem informatsioon eeltaotluse esitamise kohta saab Kaja Tulluselt, info@setomaa.ee