Ootame kandidaate Anne Vabarna nimelisele omakultuuripreemiale

Värska Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise

Anne Vabarna nimelisele omakultuuripreemiale

Preemia antakse seto pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud

silmapaistva töö eest 2017. aastal

 Välja antakse kaks 500 eurost preemiat:

  • preemia inimesele või kollektiivile Värska vallast;
  • preemia inimesele või kollektiivile väljastpoolt Värska valda.

 Kandidaate saab esitada 30. novembrini.

 Kirjalikus ettepanekus palume välja tuua järgmised andmed:

1) kandidaadi või kollektiivi nimi ja kontaktandmed;

2) käesoleva aasta jooksul seto kultuuri edasikandmisel tehtud töö kirjeldus;

3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed.

Ettepanekud esitada aadressil Värska Vallavalitsus, Pikk 12, Värska alevik, 64001,

Võrumaa või e-posti teel vald@verska.ee

Preemiad antakse kätte omakultuuriõhtul 19. detsembril.

 

Preemia väljaandmist toetab Setomaa Kultuuriprogramm