Meremäe valla omaalgatusliku tegevuse toetuseks saab esitada taotlusi aasta lõpuni

image_pdfimage_print

Omaalgatuslik toetus

Meremäe valla omaalgatusliku tegevuse toetust eraldatakse ühendustele, huvigruppidele ja üksikisikutele, kelle eesmärgiks on kultuuri-, seltsi-, ja spordiürituste korraldamine Meremäe vallas.

Toetust eraldatakse ka Meremäe valla kultuuri- ja spordikollektiividele osalemiseks väljaspool valda toimuvatel valla mainet tõstvatel üritustel.

Omaalgatusliku tegevuse toetuse taotlemine

1) Taotlus esitatakse vormikohasel blanketil paberkandjal või digiallkirjastatult. (lisa nr 1: Toetuse taotlemise vorm).

2) Eelistatud on taotlused, kus toetust kasutatakse kaasfinantseeringuna ja tegevusse kaasatakse suurem inimeste hulk ning tegevus toimub pikema perioodi jooksul.

3) Taotluste puhul, mis esitatakse osalemiseks väljaspool valda toimuvatel kultuuri- või
spordiüritustel, eelistatakse valla mainet toetavaid projekte.

4) Aktiivse ja tulemusliku tegevuse korral eelmisel aastal on komisjonil õigus eraldada seltsile või huvigrupile tegevustoetust kuni 100 euro ulatuses üheks kalendriaastaks. Nimetatud toetuse kohta esitatakse tegevusaruanne.

5) Taotlused esitatakse vallavalitsusele üks kord aastas hiljemalt toetuse taotlemise eelneva aasta 31. detsembriks.

Blanketid on kättesaadavad www.vald.meremae.ee, Juhtimine- Vallavalitsus- Blanketid