Meremäe valla kokkuvõte 26. juuni – 02. juuli

Värska vallas Nedsaja külamajas toimusid esmaspäeval Seto kongressi vanemate kogu korraldatud mõttetalgud, mille eesmärk oli sügisel 12. korda toimuva Seto Kongressi ettevalmistamine.

Kolmapäeval toimunud Meremäe vallavolikogu istungi päevakorras olid MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus asutamine, SA Võrumaa Arenduskeskus asutamine, OÜ Meremäe Vesi põhikirja muutmine, majandusaasta aruande kinnitamine ja esimene lisaeelarve.

Reedel ja laupäeval toimusid Obinitsa muuseumi vabaõhufi liaalis Luikjärve talus Hardi Volmeri mängufi lmi „Johannes Pääsukese tegelik elu” võtted. 2019. aastal esilinastuv fi lm jutustab loo Eesti esimesest fi lmitegijast Johannes Pääsukesest, tema jäädvustas ka esimest korda ajaloos liikuvale pildile Setumaa elanikud.

Laupäeval avanes Setomaa kultuuriprogrammi lisataotlusvoor, voor on avatud 1. augustini.

Meremäe kooli renoveerimise hankel osutus edukaks OÜ JB Ehituse pakkumus. Ehitustööd koolimajas on alanud.

Pühapäeval tähistati 65 aasta möödumist Obinitsa uue kiriku pühitsemisest. Toimusid piiskoplik liturgia ja ristikäik Obinitsa kalmistule ning lõunasöök kiriku juures. Surnuaial mälestati Obinitsa koguduse esimest preestrit Polikarp Muravesikit ning sõja- ja pärastsõjaaegset preestrit Peeter Tamme. Samas tähistati 20 sõprusaasta möödumist Obinitsa koguduse ja Põhja-Karjala Taipale õigeusukogudusega, mille puhul kinkis Taipale kogudus Obinitsale kolme õunasordiga õunapuu.

Obinitsa uue kiriku 65 aasta juubeli ristikäik Obinitsa kalmistule.