Meremäe valla kokkuvõte 20. märts– 26. märts

image_pdfimage_print

Teisipäeval toimus Meremäe raamatukogus kohtumine Meremäe vallaga tihedalt seotud, menukate uudisraamatute „Läbikäidavad toad“ ja „Atlantis abajas“ autori Katrin Johansoniga. Johanson on põiminud oma raamatutesse vanaemade räägitud lood möödunud elust. Kirjanik rääkis raamatute sünniloost, kõlama jäi armastus kodukandi looduse vastu, lugude vahel esines laulude ja pillilugudega Katrini vend Peeter Pai.

Teisipäeval toimus Meremäe kooli saalis MTÜ Vabadussport poolt läbi viidud parkouri koolitus. Parkour on liikumiskunst, mille põhimõte on kiire vahemaa läbimine, kasutades oma teele ettejäävaid takistusi.

Teisipäeval osales Meremäe valla võistkond Võru maakonna kohalike omavalitsuste töötajate meistrivõistlustel võrkpallis, kus saavutati neljas koht.

Kolmapäeval toimus Meremäe vallavolikogu istung, kus arutati valitsuse ettepanekut määrust „Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla osas haldusterritoriaalse korralduse (Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine) muutmine“. Volikogus oli teemaks ka Meremäe vallas asuva Marinova III karjääri uuringuruumi luba.