Kuni 30.septembrini saab esitada kõrg- ja kutsehariduse õppetoetuse avaldusi

Õppetoetust on õigus taotleda noortel, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Meremäe vald ja kes omandavad eriala kõrg- või kutsekoolis. Erandjuhtudel on õigus taotleda toetust ka gümnaasiumides ja keskkoolides õppivatel noortel. Toetuse eraldamisel on eelistatud Meremäe valla põhikoolis õppinud noored.

Meremäe valla õppetoetuse maksmise kord on kehtestatud Meremäe Vallavolikogu 26. juuni 2008 määrusega nr 2. Toetuse eesmärk on toetada Meremäe valla noori hariduse ja elukutse omandamisel. Määrusega saab tutvuda Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/417052014067

Toetuse saamiseks tuleb esitada Meremäe Vallavalitsusele vormikohasel blanketil taotlus. Taotlusvorm on kättesaadav järgneval lingil Avaldus õppetoetuse maksmiseks. Taotlusvormil tuleb täita kõik väljad, esitada soovituskiri ja eelarve (eraldi lisana) koos taotleja omaosaluse äranäitamisega.

Taotlus saab esitada nii paberkandjal, kui elektooniliselt, digiallkirjastatuna aadressile vald@meremae.ee

Õppetoetust makstakse ühekordse toetusena üks kord õppeaastas.