Hajaasustuse programmi 2017 rahastatud projektid

image_pdfimage_print

Hajaasustuse programmi 2017 rahastatud taotlused

Käesoleval aastal esitati hajaasustuse programmist toetuse saamiseks 19 taotlust, taotletav toetuse summa kokku 44 291 ,94 eurot. Vastavalt  08. august 2017  Meremäe Vallavalitsuse korraldusele nr 153 otsustati rahastada 13 taotlust summas 31 516, 52.

 

Toetuse saajad 2017 aasta Hajaasustuse programmist  on toodud alljärgnevalt:

Jrk.nr Taotleja nimi Projekti nimetus Aadress Taotletud toetus Omafinantseering Pr.kestus kuudes
1 Nikolai Liinamäe Liina talu veesüsteemi paigaldamine Väiko-Serga k. Meremäe vald, Võrumaa 616,03 307,97 6
2 Siina Möldri Nurgatalu kinnistu veesüsteem Kitsõ k. Meremäe vald, Võrumaa 333,35 166,65 15
3 Silvia Valge Kanalisatsioonisüsteemi ehitamine Allika talu majapidamisele Kiksova külas Meremäe vallas Kiksova küla, Valge allikas talu, Meremäe vald, Võrumaa 1682,69 841,22 15
4 Hilju Kadak Uusvada küla Kadaka tālu puurkaev ja veesüsteem Uusvada küla, Meremäe vald, Võrumaa 4320,00 2160,00 15
5 Raissa Haljas Kõivu talu kanalisatsioonisüsteemi paigaldamine Kõivu kinnistule, Pliia küla, Meremäe vald Kõivu talu, Pliia küla, Meremäe vald, Võrumaa 2480,12 1239,88 15
6 Tiim Salumägi Salusaare talu veesüsteem Kuksina küla, Meremäe vald, Võrumaa 1373,33 686,67 15
7 Heldur Ilves Ilvese kinnistu puurkaevu kaevamine Vasla küla, Meremäe vald, Võrumaa 3120,00 1560,00 15
8 Malle Männik Puurkaevu ning veesüsteemi rajamine Pähna, Merekülä küla, Meremäe vald, Võrumaa Merekülä küla, Meremäe vald, Võrumaa 4048,20 2023,80 12
9 Rity-Marleen Ross Võrumaa, Meremäe vald,, Väiko-Härmä, Härmasalu-Hobusalu puurkaev Väiko-Härmä küla, Meremäe vald, Võrumaa 4480,22 2239,78 3
10 Hilju Kadak Uusvada küla Kadaka talu kanalisatsiooni süsteemid Uusvada küla, Meremäe vald, Võrumaa 1606,00 804,00 15
11 Alar Allik Võrumaa, Serga küla Kopli talu nõuetekohase kanalisatsioonisüsteemi rajamine Serga küla Kopli talu Meremäe vald Võrumaa 2872,14 1435,86 15
12 Siina Möldri Nurga tālu kinnistu kanalisatsioon Kitsõ k. Meremäe vald, Võrumaa 1000,05 499,95 15
13 Raivo Jallai Raotu talu, Teterüvä küla, Meremäe vald, Võrumaa, Veesüsteemi rajamine,puurkaevu ehitus Raotu talu, Teterüvü küla, Meremäe vald, Võrumaa  

3584,39

2336,00 10

 

 

Hajaasustuse programmi 20017 hindamiskomisjoni koosseis: Rein Järvelill, Rein Tarros, Aivar Luts, Guuri Piholaan,  Arno Vares, Ülle Herr, Tiina Lepasaar.