Arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek 10.01.2018

Setomaa Vallavolikogu arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek peetakse
10.01.2018 kell 15:00 Meremäe vallamajas.

Päevakord:
1. Nõusoleku andmine Marinova IV karjääri geoloogilisteks uuringuteks.
Kõigi küsimusega seotud osapoolte ärakuulamine.
2. Energeetika tootmise ja säästmise küsimused. Ettekandjaks Urmo Lehtveer.
3. Meremäe piirkonna lähem tutvustus (kõik piirkonda puudutav- ettevõtlus, turism jne). Ettekandjaks Rein Järvelill, Margus Timmo.

Volli Rõžikov
komisjoni esimees