Meremäe hooldekodu

image_pdfimage_print

Meremäe Hooldekodu
65302 Meremäe küla, Võru maakond
telefon: 785 6639
mobiil:
Juhataja:
e-post meremae.hooldekodu@setomaa.ee

Hooldekodu on vanurite ja puuetega, v.a. vaimupuudega, isikute ajutiseks või alaliseks
elamiseks loodud üldtüüpi ööpäevaringselt tegutsev hoolekandeasutus, mille eesmärk on
tagada seal viibivate isikute nende eale ja seisundile vastav hooldamine.

Vastavalt Meremäe Vallavalitsuse 10.02.2017 korraldusele nr 2-1.3/18 on alates 01.04.2017 Meremäe Hooldekodu kohamaksumuseks ühe hooldatava kohta ööpäevas tavahooldusel 18.00 eurot ja lisavajadusega hooldusel 20.00 eurot.
Dokumendid:
Meremäe Hooldekodu põhimäärus

Meremäe Hooldekodusse koha taotlemise avaldus