Meremäe hooldekodu

image_pdfimage_print

Meremäe Hooldekodu
65302 Meremäe küla, Võru maakond
telefon: 785 6639
mobiil: 53968706
Juhataja: Anu Kelder
e-post hooldekodu@meremae.ee

Hooldekodu on vanurite ja puuetega, v.a. vaimupuudega, isikute ajutiseks või alaliseks
elamiseks loodud üldtüüpi ööpäevaringselt tegutsev hoolekandeasutus, mille eesmärk on
tagada seal viibivate isikute nende eale ja seisundile vastav hooldamine.

Vastavalt Meremäe Vallavalitsuse 06.01.2016 korraldusele nr 2-1.3/4 on 2016 aastal kehtestatud Meremäe Hooldekodu kohamaksumuseks alates 01. märtsist 2016.a ühe hooldatava kohta ööpäevas tavahooldusel 17.00 eurot ja lisavajadusega hooldusel 19.00 eurot.
Dokumendid:
Meremäe Hooldekodu põhimäärus

Meremäe Hooldekodusse koha taotlemise avaldus