Veemajandus

image_pdfimage_print

Meremäe valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord Meremäe vallas

 
Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine Meremäe ja Obinitsa puurkaevu teeninduspiirkonnas

Meremäe ja Obinitsa puurkaevu teeninduspiirkonnas

veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad alates 01. maist 2015:

 1) veevarustuse teenuse hind 1,38 eurot/m3, hind koos käibemaksuga 1,66 eurot/m3;
 2) reovee ärajuhtimise teenuse hind 1,13 eurot/m3, hind koos käibemaksuga 1,36 eurot/m3.

Hajaasustuse programmi info