Puude raie

image_pdfimage_print

Meremäe valla tiheasustusaladel (st Meremäe ja Obinitsa külades) toimub puude raie vastavalt Meremäe Vallavolikogu poolt 24.03.2005. a vastu võetud määrusele  nr 6 “Tiheasustusala puude raieks raieloa andmise tingimused ja kord“.  Raieloa saamiseks tuleb Meremäe Vallavalitsusele esitada vastav taotlus.

Raieloa taotluse blanketid:
Raieloa taotlus.pdf
Raieloa taotlus.rtf

NB! Metsaseaduse tähenduses raieõigusega seotud küsimustega tegeleb Meremäe vallas Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni piirkondlik metsanduse spetsialist Artur Birnbaum, e-post artur.birnbaum@keskkonnaamet.ee, telefon 5143741. Vastuvõtt Võru kontoris (Karja 17a) kolmapäeviti 09.00-12.00, 13.00-16.00. Rohkem infot leiate Keskkonnaameti veeblilehelt.