Põhimäärused

Meremäe valla põhimäärus

Meremäe Hooldekodu põhimäärus