Põhimäärused

Meremäe Hooldekodu põhimäärus

 

Meremäe Kooli põhimäärus

 

Meremäe Raamatukogu põhimäärus

 

Meremäe valla Noortekeskuse põhimäärus

 

Meremäe valla põhimäärus

 

Obinitsa Lasteaia põhimäärus

 

Obinitsa Muuseumi põhimäärus

 

Obinitsa Raamatukogu põhimäärus