Hallatavad asutused

Meremäe Kool

Obinitsa Lasteaed

Meremäe Raamatukogu

Obinitsa Raamatukogu

Obinitsa Muuseum

Meremäe valla Avatud Noortekeskus

Meremäe Hooldekodu