Struktuur

Meremäe Vallavalitsuse teenistujate koosseis ja struktuur on kinnitatud Meremäe Vallavolikogu 14.02.2014. otsusega nr 10