Palgaandmed

Meremäe Vallavalitsuse palgajuhend

Meremäe Vallavalitsuse juhtimise struktuuri, teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgamäärade kehtestamine

Ametnike palkade avalikustamine, riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste ametiasutused: http://www.avalikteenistus.ee/index.php?id=41596

Vallavalitsuse ametnike põhipalgad 2014

 

Vallavalitsuse palgaandmed 2013

 

Vallavalitsuse palgaandmed 2012

 

Vallavalitsuse palgaandmed 2011