Majandusaasta aruanded

Meremäe valla majandusaasta aruanded on leitavad allolevatel linkidel:

Aastaaruanne 2013

Aastaaruanne 2014 Kinnitamise otsus 12062015 nr 37

Majandusaasta aruanne 2016  Vallavolikogu otsus nr 20 Aastaaruande kinnitamine

Aaudiitori aruanne 2016