Seltsid ja seltsingud

image_pdfimage_print

Kultuurikollektiivid

Seto Miihi Summ – seto leelo ja seto kultuur
Leelokoor Tsibihärbläseq – seto kultuuri alane koolitus noortele, ürituste korraldamine
Folklooriansambel Hõpõhelmed ja Meremäe mehed – seto leelo ja seto kultuur
Meremäe- Obinitsa Naiskoor – klassikalise ja kergemuusika viljelemine
Mokornulga leelokoor – seto leelo ja seto kultuur
Noorte leelokoor – seto leelo ja seto kultuur

Kodanikeühendused

Seltsing Meremäe Pensionäride Selts – ürituste korraldamine, elukestev õpe
Seltsing Obinitsa Pensionäride Selts – ürituste korraldamine, elukestev õpe
Obinitsa naisselts „Miitsirk” – naiste vaba aja sisustamine, ürituste korraldamine
Meremäe maanaiste seltsing “Sipelgas” – Meremäe piirkonna naiste vaba aja sisustamine
MTÜ Meremäe Kultuuriühing – spordi- ja kultuuriürituste korraldamine, töö noortega; külaareng; seminaride korraldamine
Miikse külaseltsing „Jaanikõsõ`” – küla arengu toetamine, ürituste korraldamine
Obinitsa Noorte seltsing – ürituste korraldamine, küla heakorra eest hoolitsemine
MTÜ Uusvada Potiseto – maaettevõtluse edendamine, töö noortega
MTÜ Seto Ateljee-Galerii – seto kultuur
MTÜ Lõhmuse Selts – seto kultuur, seto söök
MTÜ Meieselts Meroos – käsitöö, vabaaja sisustamine
MTÜ Obinitsa Seto Muuseumitarõ selts – seto kultuur
Seto Infoselts Seto – kultuuri arendamine, koolituste ja ürituste korraldamine
MTÜ Taarka Pärimusteater – teatristuudio tegevus ja vabaõhulavastused
Obinitsa Raamatusõprade Seltsing – ürituste korraldamine
Kuksina Küla Seltsing – külaelu edendamine
Serga Küla Seltsing – külaelu edendamine
Meremäe külaselts – külaelu edendamine
SA Setu Kultuurifond – oma- ja pärimuskultuuri edendamine
Seto Käsitüü Kogo – traditsioonilise käsitöö edendamine; Ülesetomaaline organisatsioon, seto traditsioonilisel käsitööl põhineva ettevõtluse arendamine seto käsitöötraditsiooni järjepidevuse ja säilitamise kaudu.
Setomaa Valdade Liit – ülesetomaaline kultuuri- ja majandustegevuse toetamine ja arendamine
KÜ Obinitsa 14 – korteriühistu
KÜ Meremäe Tiigike – korteriühistu
KÜ Meremäe Kaasiku – korteriühistu
KÜ Kolmas Maja – korteriühistu
Meremäe esimese maja KÜ – korteriühistu
MTÜ Ostrova Festivalid – kultuuriüritused
MTÜ Rahusoo – külaelu edendamine läbi rahvusliku kultuuripärandi ning säästliku eluviisi propageerimise. Maalaste huviharidus ja pillilaagrite korraldamine.
MTÜ Järveääre – aktiivse puhkuse edendamine, seto kultuur
MTÜ Kuigõ küla arendus – külaelu edendamine
MTÜ Meremäe Ettevõtjate Klubi – piirkondliku koostöö arendamine
MTÜ Obinitsa Puhkekeskus – puhkemajandus