Eeskirjad ja korrad

Hilana Taarka nimelise kultuuripreemia andmise kord

Meremäe valla Aasta Tegija statuut

 

Eeskirjad ja korrad

Meremäe valla heakorra eeskiri

Meremäe valla kaevetööde eeskiri

Meremäe valla ehitusmäärus

Meremäe valla jäätmehoolduseeskiri

Meremäe valla teehoiu eeskiri

Meremäe valla kalmistute kasutamise eeskiri

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Huviharidust omandavate õpilaste toetamise kord


 

Teenuste kasutamise kord ja teenuste hinnakirjad

 

Jäätmeveo Teenuse Hinnad

 

Meremäe Kooli Teenuste Hinnakiri

 

Obinitsa Külakeskuse Ruumide Ja Inventari Kasutamise Kord

 

Obinitsa Külakeskuse Teenuste Hinnad

 

Obinitsa Muuseumi Teenuste Hinnakiri

 

Teenuste Hinnad