Visioonikonkurss

image_pdfimage_print

Meremäe vallavalitsus kuulutas välja
Meremäe ja Obinitsa küla kujunduse VISIOONIVÕISTLUSE, mis toimus
märts 2013 kuni august 2013

ÜLDINE EESMÄRK
Konkurss korraldati külade kujunduse visiooni saamiseks.

Meremäe küla
Võistluse eesmärgiks oli Meremäe küla keskuse parima kujundus- ja maastikuarhitektuurse lahendusidee saamine ning Meremäe küla arendamine kaasaegseks valla keskuseks piirkonna eripära ja identiteeti arvestades.

Obinitsa küla
Võistluse eesmärgiks oli Obinitsa küla administratiivsetes piirides parima kujundus ja maastikuarhitektuurse lahendusidee saamine ning kujundada Obinitsa küla pärimuskultuurikeskuseks, parandada küla kogukonna elu- ning keskkonna kvaliteeti seto kultuurist ning arhitektuurist lähtuvate lahenduste kaudu.

Tulemused

Setomaa tipuvalla korraldatud külade kujundus- visioonikonkurss lõppes augustiga ning tööde paremusjärjestus vallavalitsuse poolt korraldusega kinnitatud.
Komisjoni otsuse ja vallarahva arvamusega arvestavalt valiti välja ideed kuidas võiks edaspidi heakorra ja visuaalse korrastatuse tegevuses toimetada. Kokku laekus vallavalitsusse töid 7, millest kaks kujundust sobisid mõlemale külale. Obinitsa küla kujundusideid sai valida rahvas 5 töö seast ja Meremäe küla 4 töö hulgast.
Komisjon otsustas Obinitsa küla kujunduse preemiad jaotada alljärgnevalt-
kolmanda koha idee Seto Kogu Kogukond( autor Alvin Järving) oma töö ülesehituse üldpõhimõtetega on sobilik kasutada koostöös teisekoha ja peapreemia kujundustega. Kõige sobilikumaks kujundus ja maastikuarhitektuurse pärimusultuurikeskuse idee kandjana oli esitanud Kobras AS Obinitsa uus telg – õkva läbi küla ja läbi vanna koolimoro kerkoni ( autoriteks Margus Lillak ja Teele Nigola). Kauni kujunduse ja põnevate ideedega oli teise koha töö külakeskkonna kvaliteedi parandamisega Maarja Tüür OÜ tööga Laul läts üle Setomaa (autoriteks Maarja Tüür, Kadri Tamme, Mihkel Tüür)
Meremäe küla kujunduskomisjon oma otsusega peapreemia välja ei andnud. Teisele kohale sobiliku kujunduse oma üldvisuaalse külaruumi planeeringuga andis Meremäe kuused Alvin Järving oma tööga. Kolmanda koha tööks valiti Visioon lainelisest Meremäest, mille esitajaks on Kobras AS.
Mõlemas komisjonis osalenud Arhitektide Liidu esinaja Tõnu Laigu arvas, et sellistes komisjonides on huvitav osaleda. Saab tutvuda maapiirkonnas olevate ruumikujundusmõtetega ning aidata professionaalina muuta küla elukeskkond sobilikuks kultuurile, kohapealset olukorda ning kaasaega arvestavaks.
Auhinnatud tööde materjalidega saab tutvuda mõlemas raamatukogus.