Üld- ja teemaplaneering

image_pdfimage_print

Meremäe valla üldplaneering on kehtestatud 25.06.1999. a määrusega nr 14 ning on koostatud kogu valla territooriumi kohta aastateks 1998-2013. Selle koostamise ajal puudusid kehtivad üldisema tasandi planeeringud (maakonnaplaneering, üleriigiline planeering) ning ei osatud ette näha kiiret tehnoloogilist arengut. Seetõttu algatas Meremäe Vallavolikogu oma 26.06.2013. a otsusega nr 25 uue Meremäe valla üldplaneeringu koostamise. Sama otsusega algatati ka Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneering.