Maamaks

image_pdfimage_print

Maamaks on maa maksustamise hinnast lähtuv maks. Maamaksu tasutakse iga- aastaselt vastava maksumäära alusel maa maksustamise hinnast. Maksumäär kehtestatakse volikogu poolt.

Alates 2013. a kehtib maamaksu vabastus kodu alusele maale tiheasustusega piirkonnas kuni 1500 m²  ja hajaasustusega piirkonnas kuni 2 ha ulatuses.

Dokumendid:
Meremäe Vallavolikogu 13.11.2015 määrus nr 19 “Maamaksumäära kehtestamine”