Kaevetööde luba

Vastavalt Meremäe valla kaevetööde eeskirjale on kaeveloa võtmine kohustuslik kõikidele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes teostavad Meremäe valla haldusterritooriumil kaeve- ja mullatöid sügavamal kui 30 cm.

Kaevetööde alustamise avalduse blankett:
Avaldus kaevetoode loa saamiseks.doc