Aadressiandmed

image_pdfimage_print

Maa-amet on koostanud „Aadressiandmete käsiraamatu”, mis on kättesaadav veebiaadressil ads.maaamet.ee ning millest leiab teavet Eesti kohanimede ja aadressiandmete kohta. Käsiraamat aitab tagada, et Eesti elanike aadressid oleksid kõigis andmebaasides täpsed ja näiteks päästjad jõuaksid ohuolukordades kiiresti inimesteni.

Käsiraamatu sihtrühmaks on muuhulgas erinevate andmekogude, registrite ja infosüsteemide haldajad ja registrikannete tegijad, kes tegelevad ka aadressiandmetega (nt ehitisregistri, rahvastikuregistri, äriregistri pidajad) ning infotehnoloogia arendajad, kes arendavad aadressiandmeid töötlevat tarkvara. Kindlasti on see abiks ka päästeameti, politsei- ja kiirabitöötajatele.