image_pdfimage_print

Volikogu 30.10 istung

Setomaa Vallavolikogu istungil 30.10.2017 valiti Setomaa vallavanemaks Raul Kudre (otsus nr 2), kinnitati Setomaa Vallavalitsuse liikmete arv ja struktuur (otsus nr 3), kinnitati Setomaa Vallavalitsuse koosseis (otsus nr 4), moodustati Setomaa Vallavolikogu alatised komisjonid (otsus nr 5), valiti Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide esimehed (otsus nr 6), valiti Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide aseesimehed (otsus nr 7), kehtestati vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord (määrus nr 1), otsustati vallavanematele ja volikogu esimeestele hüvitise maksmine (otsus nr 8).

Volikogu istung 30.10

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 30.10.2017 kell 15:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga

1. Vallavanema valimine – ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

2. Setomaa Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine –  ettekandja vallavanem (eelnõu)

3. Setomaa Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine –  ettekandja vallavanem (eelnõu)

4. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine –  ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

5. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine –  ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

6. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine –  ettekandja komisjonide esimehed (eelnõu)

7. Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord –  ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

8. Vallavanematele ja volikogu esimeestele hüvitise maksmine –  ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

9. Järgmine istung

Eesti Põllumajandusmuuseumi üleskutse

Eesti Põllumajandusmuuseum on võtnud eesmärgiks koguda inimestelt  mälestusi põllumajandusliku ja kodumajandusliku hariduse omandamise kohta. Oleme koostanud ka vastava küsimustiku. Küsimustik (pdf).

Mälestused palume saata või tuua Eesti Põllumajandusmuuseumisse, Pargi 4, Ülenurme 61714, Tartu maakond. Täiendavat infot saab Merlin Lumistelt telefonil 7383818  või e-postil merlin.lumiste@epm.ee

Merlin Lumiste koguhoidja-teadur
Eesti Põllumajandusmuuseum
7 383 818
53828258

 

PÕLLU- JA KODUMAJANDUSLIKU HARIDUSE OMANDAMINE

Põllu- ja kodumajanduslikku haridust on Eesti riigis läbi mitme riigikorra olnud võimalik omandada  arvukates põllu- ja kodumajanduskoolides, kutsekoolides ning tehnikumides. Eesti Põllumajandusmuuseum kutsub üles taolistes koolides põllumajanduslikel ja kodundusalastel erialadel õppinud inimesi üles kirjutama mälestusi oma õpingutest ning saatma neid muuseumile, et neid talletada ja teha avalikult kättesaadavaks praegustele ja tulevastele põlvedele. Kui leidub ka mõni teemakohane ese, foto või dokument, mille annetamisest muuseumile oled huvitatud, siis võid sellest samuti märku anda. Siinkohal esitame suunavaid küsimusi, millele mälestusi üles kirjutades võib tugineda.

 1. Mis koolis Te õppisite? Või läbisite  mõne  vastava kursuse? (Millises koolis olite varem õppinud?)
 2. Millal Te koolis õppisite? Kui vana Te siis olite? Mis eriala te õppisite?
 3. Mis tingis kooli valiku? Kas olid kindlad ootused, mida kooliprogramm peaks pakkuma, milliseid teadmisi ja oskusi õpetama? Kas saite ise kooli valikul kaasa rääkida?
 4. Kas kool oli maksuline?
 5. Kas kooli astumisel nõuti juba enne teatud oskusi ja eelteadmisi? Olid ehk koolikatsed? Kas koolis õppisid kõik ühe programmi järgi või sai aineid valida?
 6. Milliseid oskusi-teadmisi koolilt kõige enam nõuti (mis olid kõige populaarsemad)?
 7. Milline oli kõige parem õpetaja-juhendaja? Mis oli koolis kõige meeldivam? Mis oli hästi korraldatud?
 8. Kõige ebameeldivamast õpetajast – miks ei meeldinud? Millised ained või tegevused ei meeldinud? Mis oleks võinud koolis teisiti olla?
 9. Kas õhkkond koolis oli sõbralik ja vaba või range ja distsiplineeriv? Kas toimus ühisüritusi ja väljasõite?
 10. Kas ja kuidas oli korraldatud  õppeperioodil õpilaste majutus?
 11. Kas oli kehtestatud koolivorm?
 12. Kaua koolis käidi? Kas koolis käimisel oli piiranguid (vanus, abielu vms)? Kas keegi saadeti ka mingil põhjusel ära?
 13. Mida kooli lõpetamise puhul kingiti? Kas kool ka kinkis midagi või premeeris lõpetajaid? Kas on mingeid kooliga seotud mälestusesemeid?
 14. Kas koolis omandatu on hilisemas elus kasuks tulnud? Kas kooli tugevus oli teoreetilist või pigem praktilist laadi? Milliseid koolis omandatud oskusi on kõige enam vaja läinud? Kas on midagi, mille õppimine oli kasutu?
 15. Kuidas tagasivaates kooli hinnata? Kas oleks midagi võinud teisiti teha? Millega seoses kool kõige sagedamini meenub?

 

 

Üleskutse käsitöömeistritele

Võrumaa meistrite jõulueelne käsitöönäitus Toompea lossi vestibüülis on nüüdseks toimunud juba kuueteistkümnel korral. Ka tänavu on avaldatud soovi ja valmisolekut taoline kagunurgale omaste kultuurisugemetega ning traditsiooniks kujunenud näitus-müük korraldada.

Meie kõigi suureks rõõmuks sai Võrumaa Omavalitsuste Liit ka sel aastal Riigikogu juhatuselt nõusoleku Võrumaa käsitöö näitus-müügi organiseerimiseks ning üritus on toimumas 4.-6. detsembril 2017. aastal.

Lähtuvalt meile osaks saanud võimalusest võrumaalaste antvärki Riigikogus esitleda, kutsume Teid, head käsitöölised, üles loovalt kaasa mõtlema ja oma tooteid esitama. Oluline on, et Teie tooted oleksid kvaliteetsed, omanäolised ning uudsed.

Käsitööd saate esitada 26.-28. novembril 2017 Rõuge Kunstikuuri. Näitus-müügile esitatud käsitöökauba osas teostatakse selekteering näituse korraldustoimkonna liikmete poolt.

Täpsemat informatsiooni jagab Teiega:

Lya Veski, tel 5552 3366; e-kiri lyaveski@hot.ee

 

Võrumaa Omavalitsuste Liidu nimel

Mailis Koger

Võrumaa ettevõtlusnädal 02.-06.10

Võrumaa ettevõtlusnädal toimub ajavahemikul 02.10-06.10.2017.a. üleriigilise ettevõtlusnädala raames.
Tule ja osale üritustel!
 
Reede  29.09.2017
9.00-14.00 Õpilasfirmade inspiratsioonipäev
Toimumiskoht: Võru Noortekeskus, Jüri 54, Võru
Korraldaja: SA Võrumaa Arenguagentuur
Info: Terje Moisto, terje@vaa.ee, tel 53091180
Registreerimine läbi koolide.
Üritus on tasuta!
Esmaspäev 02.10.2017
10.00-11.00  Maksumaksja infotund
Toimumiskoht: Eesti Töötukassa Võrumaa osakond, Jüri 19a,Võru
Korraldaja: Maksu- ja Tolliamet

Info: Katrin Truup, katrin.truup@emta.ee, tel 676 4650
Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.
Registreerimine kuni 28.09.17
Registreeru SIIN
11.00-12.00  Töötukassa infotund „Oskustega töötajad töötukassa toetusel“
Toimumiskoht: Eesti Töötukassa Võrumaa osakond, Jüri 19a,Võru
Korraldaja: Eesti Töötukassa
Info: Anne Hiielo, anne.hiielo@tootukassa.ee, tel 5919 8014

Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.
Registreerimine kuni 28.09.17
Registreeru SIIN  
 
11.00 – 15.00 Turismipäev
Toimumiskoht: Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER, Pärna tee 1,Väimela.
Korraldaja: SA Võrumaa Arenguagentuur, SA Põlvamaa Arenduskeskus, MTÜ Setomaa Turism
Info: Kadri Moppel, kadri.moppel@vaa.ee, tel 5331 1919

Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.
Registreerimine kuni 28.09.17
Registreeru SIIN  

Teisipäev 03.10.2017
9.30 –16.00 Ettevõtluskonverents „Ettevõtja muutuste keerises“
Toimumiskoht: Võru Kultuurimaja Kannel, Liiva 13, Võru
Korraldaja: SA Võrumaa Arenguagentuur
Info: Ivi Martens, ivi@vaa.ee , tel 5349 7303
Konverents on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.
Registreerimine kuni 29.09.17
Registreeru SIIN 

Kolmapäev  04.10.2017
8.30 – 16.00 Võrumaa ettevõtluspäev
Toimumiskoht: Võru Kultuurimaja Kannel, Liiva 13, Võru
Korraldaja: MTÜ Partnerlus, SA Võrumaa Arenguagentuur
Info: Ivi Martens, ivi@vaa.ee , tel 5349 7303
Seminar on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.
Registreerimine kuni 29.09.17
Registreeru SIIN 
11.00-15.00 Noortepäev ”Milliseid noori tööturul vajatakse”
Toimumiskoht: Võru Noortekeskus, Jüri 54, Võru
Korraldaja: Eesti Töötukassa, Võru Noortekeskus
Info: Kristi Randla, Kristi.Randla@tootukassa.ee, tel 51979242
Registreerimine läbi koolide.
Üritus on tasuta!
19.00-21.00 Euroopa filmikohvik esitleb – “Kõige õnnelikum päev Olli Mäki elus”
Toimumiskoht: Kino Kannel, Liiva 13, Võru
Korraldaja: Europe Directi teabekeskus – Võru
Info: Gady Künnapuu, gady.kynnapuu@voru.maavalitsus.ee, tel 78 68 335
Jälgi üritust ka Facebookis: https://www.facebook.com/EuropeDirectVoru
Üritus on tasuta!
Neljapäev 05.10.2017
13.00-17.00 Võru linna ja Võru valla ettevõtete külastus
Toimumiskoht: Kogunemine, Jüri 12, Võru ( Kirikuplatsi parkla), kell 13.00
Korraldaja: Võru Linnavalitsus, Võru Vallavalitsus

Info: Kertu Künnapuu, kertu.kynnapuu@voruvald.ee, tel 524 5631
Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine. Osalejate arv on piiratud (20 osalejat)
Registreerimine kuni 03.10.17
Registreeru SIIN 

 17.30 –22.00 Ettevõtjate tunnustusüritus
Toimumiskoht: Võru Kultuurimaja Kannel, Liiva 13, Võru
Korraldaja: SA Võrumaa Arenguagentuur
Info: Ivi Martens, ivi@vaa.ee , tel 5349 7303
Üritus on tasuta
Üritus on kutsetega!
Reede 06.10.2017
12.30 – 15.00 Foorum . Ettevõtluse arengu võimalused omavalitsustes
Toimumiskoht: Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER, Pärna tee 1,Väimela.
Korraldaja: Puidutöötlemise-ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER, Võrumaa Arenguagentuur

Info: Kaido Mäesalu, kaido@tsenter.ee, tel. 511 2021
Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.
Registreerimine kuni 03.10.17
Registreeru SIIN 
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kõik üritused on tasuta ja toimuvad eelregistreerimisega. Täiendav info ja registreerimine http://www.eas.ee/ettevotlusnadal/
Korraldajad: Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER, MTÜ Partnerlus, Võru Vallavalitsus, Maksu- ja Tolliamet, Eesti Töötukassa, Võru Noortekeskus, Võru Linnavalitsus, SA Võrumaa Arenguagentuur, Võru Maavalitsus, Swedbank AS, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus,Europe Directi teabekeskus – Võru
Võrumaa ettevõtlusnädala kontaktisik on Ivi Martens, tel: 5349 7303, e-post: ivi@vaa.ee

Tekstisisene pilt 1     Tekstisisene pilt 2     Tekstisisene pilt 3    Tekstisisene pilt 4

 Tekstisisene pilt 5   Tekstisisene pilt 6  Tekstisisene pilt 8
Tekstisisene pilt 9    Tekstisisene pilt 10     Tekstisisene pilt 11   Tekstisisene pilt 12
     Tekstisisene pilt 15       Tekstisisene pilt 1

Volikogu 30.08 istung

Meremäe Vallavolikogu istungil 30. augustil 2017. a kuulati vallavanema informatsiooni vallavalitsuse tegevusest, Meremäe Kooli õppealajuhataja Hele Kroon andis ülevaate kooli valmisolekust algavaks õppeaastaks, kehtestati Meremäe valla 2017. aasta II lisaeelarve (määrus nr 7, II lisaeelarve, seletuskiri), kinnitati huvihariduse ja huvitegevuse kava (otsus nr 26, HTHH kava, tabel2), delegeeriti omavalitsusüksuste ühiselt täidetavad ülesanded Sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus (otsus nr 27), otsustati osaleda Noored Setomaale toetusskeemis 2017 (otsus nr 28).

Volikogu istung 30.08

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 30. augustil 2017. a algusega kell 15:00
vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

1. Vallavanema informatsioon. A. Luts
2. Meremäe Kooli informatsioon algavaks õppeaastaks. M. Järvelill
3. Meremäe valla 2017. aasta II lisaeelarve. I. Lillmaa
4. Huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine. Ü. Herr, P. Kahusk
5. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus. A. Vares
6. Noored Setomaale toetusskeemis osalemine. Ü. Herr
7. OÜ Meremäe Vesi põhikirja muutmine. A. Vares
8. Avaldused. Jooksvad küsimused.

Arno Vares
Volikogu esimees

Eelnõud 30082017II põhitegevuse lisaeelarveII lisaeelarve investeerimistegevusSeletuskiri II lisaeelarve juurdeHuvihariduse tegevuskavaHuvihariduse tegevuskava noorte ja võimaluste arv

Volikogu istung 12. juulil

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 12. juulil 2017. a algusega kell 15:00
vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

1. Meremäe valla sundühendamise vaidlustamine. A. Vares.
2. Meremäe vallavolikogu 2017. a valimisteks valimisringkonna moodustamine, piiride ja mandaatide arvu määramine, volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine. A. Vares.
3. Valimiskomisjoni moodustamine ja liikmete nimetamine. A. Vares.
4. Sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskus asutamine. A. Vares
5. Vallavara müük enampakkumise korras. A. Keir.

Arno Vares
Volikogu esimees

Eelnõud

Kaaskiri_SA Võrumaa Arenduskeskus asutamineLisa 2_Võrumaa arenduskeskus_kontseptsioon_31.05.2017Lisa 3_SA_VAK_Põhikiri_projektLisa 4_SA_VAK_asutamisotsus_registreerimisavaldus