Maailma I Seto Tandsopido KAGOSS KARGASÕ`

2018.a, mil on Eesti Vabariigi 100. ja Seto Kuningriigi 25. juubeliaasta, toimub ka maailma I Seto Tandsopido KAGOSS KARGASÕ. 29.-30.06.2018 Seto Talumuuseumis Värskas. I Seto Tandsopido on Seto Folgi, mis kannab pealkirja PEO PEAL, eriprojekt. Seega saab suisa kaks kärbest ühe hoobiga – osaleda I Seto Tandsopidol ning Seto Folgil  https://www.facebook.com/pg/SetoFolk/ .
I Seto Tandsopido idee autor ja  lavastaja on Piret Torm-Kriis. Kõikide tantsude saatemuusika tuleb pillimeestelt-lauljatelt ja neid kureerib ehk peo muusikajuht on Evelin Leima.

Erinevalt noorte,  üld- ja maakondlikest tantsupidudest:
– on Seto Tandsopido näol tegemist seto tantsu peoga, kus tantsitakse eri aegadel Setomaal tantsitud pärimustantse, mis ei ole autoritantsud ja mille ainsaks seadjaks on seto rahvas.
– ei ole Seto Tandsopidole tarvis tulla sega- nais-, laste- ega muu sarnase rühma koosluses.
– tuleb osalemiseks kanda ainult seto rõivaid.
– ei toimu peole eelnevaid ülevaatusi.
Kogu info I Seto Tandsopidost leiab kodulehelt https://tandsopido.wixsite.com/kargus ja FB lehelt https://www.facebook.com/kagosskargaso/ .

Osalemisest huvitatuil palun täita registreerimisleht https://docs.google.com/forms/d/1UswkkylEudtNsSJ2KqIjE4tD04Vn7G8LZgvZBcqEuRw/edit .  Iga tantsija saab valida tantsud vaid ühest kodulehel toodud valikust – 1 või 2 või 3 või 4. Valikud 1 ja 2 on tantsupaaridele ehk registreerimiseks tuleb omada tantsupartnerit. Valik 3 on rühmadele, kus on minimaalselt 4 paari, kelle sugu ei ole oluline. Kargust tantsivad kõik naised ja kasatskit kõik mehed, kes valisid tantsud valikust 1 või 2 või 3. Valik 4 on lastele – registreerimiseks on tarvis partnerit, kelleks võib väiksematel lastel olla ka täiskasvanu (ema, isa, õde, vend, vanaema, vanaisa vmt).  Ära unusta saatmast fotot tantsupeole registreerunutest seto rõivis koos kinnitusega, et just nende riietega tullaksegi tantsupeole kargus@swingtants.ee . NB! I Seto Tandsopidole registreerimine lõpeb 01.02.2018!

Kel seto rõivaid pole, on võimalus need endale tellida või ise teha küsides nõu spetsialistidelt:
– Seto Ateljee-Galerii http://setokunst.ee
– Seto Käsitüü Kogo http://kogo.seto.ee
– Värska Käsitüüselts Kirävüü https://kangakiri.wordpress.com
– Seto Rõiva Koda https://www.facebook.com/profile.php?id=100013781648881
Ühtlasi on seto rõivaste soetamine ilus ja väga väärtuslik kingitus iseendale Eesti Vabariigi 100.sünnipäevaks!

Organisatoorsetest küsimustest:
– I Seto Tandsopidol osalejad saavad tasuta sissepääsu tantsupeo territooriumile ning Seto Folk sündmustele;
– Tasuta põrandamajutuse Värska Gümnaasiumis;
– Söögitalongid.

I Seto Tandsopido on ainult üks kord ajaloos. See on võimalus olla osalejaks ajaloolisel sündmusel.
Seto Talumuuseumi karjakoplisse ei mahu piiramatu arv soovijaid. Registreeru, et kindlustada endale koht I Seto Tandsopidol!

Kagoss kargasõ`… sedä seto tandsu!
Piret Torm-Kriis
Tel. +3725177614
kargus@swingtants.ee
https://tandsopido.wixsite.com/kargus
https://www.facebook.com/kagosskargaso

 
Viisakoordinaatori 2018. aasta esimese poole vastuvõttude graafik

Setomaa Vallavalitsus (Värska) – 09. ja 23.jaanuar; 06. ja 20.veebruar; 06. ja 20.märts; 03. ja 17.aprill; 08. ja 22.mai; 05. ja 19.juuni; kell 08.15
Meremäe vallamaja – 09. ja 23. jaanuar; 06. ja 20. veebruar; 06. ja 20. märts; 03. ja 17. aprill; 08. ja 22. mai; 05. ja 19. juuni; kell 14.00

Võru Riigimaja (endine Maavalitsus) – 10. ja 24. jaanuar; 07. ja 21. veebruar; 07. ja 21. märts; 04. ja 18. aprill; 09. ja 23. mai; 06. ja 20. juuni; kell 08.00
Misso vallamaja – 10. ja 24. jaanuar; 07. ja 21. veebruar; 07. ja 21. märts; 04. ja 18. aprill; 09. ja 23. mai; 06. ja 20. juuni; kell 11.00
Vastseliina vallamaja – 10. ja 24. jaanuar; 07. ja 21. veebruar; 07. ja 21. märts; 04. ja 18. aprill; 09. ja 23. mai; 06. ja 20. juuni; kell 14.00
Põlva Riigimaja (endine Maavalitsus) – 08. ja 22. jaanuar; 05. ja 19. veebruar; 05. ja 19. märts; 02. ja 16. aprill; 07. ja 21. mai; 04. ja 18. juuni; kell 08.00
Mikitamäe vallamaja – 08. ja 22. jaanuar; 05. ja 19. veebruar; 05. ja 19. märts; 02. ja 16. aprill; 07. ja 21.mai; 04. ja 18. juuni; kell 11.00
Orava vallamaja – 09. ja 23.jaanuar; 06. ja 20.veebruar; 06. ja 20.märts; 03. ja 17.aprill; 08. ja 22.mai; 05. ja 19.juuni; kell 11.00
Räpina Loomemaja – 08. ja 22. jaanuar; 05. ja 19. veebruar; 05. ja 19. märts; 02. ja 16. aprill; 07. ja 21. mai; 04. ja 18. juuni; kell 14.00

Järgmise nimekirja koostamine toimub tavapäraselt märtsis-aprillis. Kultuurigruppidelt ja omavalitsustelt ootan ettepanekuid 15. aprilliks. Nimekiri kinnitatakse augustis 2018.
 

Andy Karjus, Kagu-Eesti viisakoordinaator
+372 511 0 611
Arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek 10.01.2018

Setomaa Vallavolikogu arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek peetakse
10.01.2018 kell 15:00 Meremäe vallamajas.

Päevakord:
1. Nõusoleku andmine Marinova IV karjääri geoloogilisteks uuringuteks.
Kõigi küsimusega seotud osapoolte ärakuulamine.
2. Energeetika tootmise ja säästmise küsimused. Ettekandjaks Urmo Lehtveer.
3. Meremäe piirkonna lähem tutvustus (kõik piirkonda puudutav- ettevõtlus, turism jne). Ettekandjaks Rein Järvelill, Margus Timmo.

Volli Rõžikov
komisjoni esimees
Vabad töökohad

Setomaa Vallavalitsus otsib järgmisi ametnikke ja töötajaid:

 

1. Haridus-ja kultuuriosakonna juhataja (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja)

 

Töö kirjeldus

Haridus-ja kultuuriosakonna juhataja ametikoha põhieesmärk on haridus-ja kultuuriosakonna juhtimine ning valla haridusasutuste ja kultuuri korraldamine.
Haridus-ja kultuuriosakonna juhataja peamised ametiülesanded on:
• valla haridusasutuste ja huvitegevuse töö korraldamine;
• valla noortekeskuste ja raamatukogude töö korraldamine;
• valla kultuuri- ja spordisündmuste kalendri koostamine ja uuendamine;
• valla kultuuri- ja spordisündmuste rahastamistaotluste koostamine;
• muuseumide töö korraldamine,
• välissuhete korraldamine ja arendamine,
• valla ürituste korraldamine ning suurürituste koordineerimine;

 

Nõudmised kandidaadile

• kõrgharidus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• Eesti Vabariigi põhiseaduse, kodanike põhiõiguste ja -vabaduste ning avaliku halduse organisatsiooni tundmine;
• kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide ning oma töövaldkonda reguleerivate õigustloovate aktide tundmine ning oskus neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt rakendada;
• teenistusülesannete täitmiseks vajalik arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, interneti, vajalike andmekogude, registrite ja dokumendihaldussüsteemide kasutamise oskus;

Kasuks tuleb:
• B-kategooria juhilubade olemasolu
• eelnev töökogemus vastavas valdkonnas

 

Ettevõte pakub

Omalt poolt pakume:
• võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd Setomaal
• head töökeskkonda
• sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda

 

Lisainfo

Avaldus ja CV koos haridust tõendava dokumendiga ning võimaliku tööle asumise ajaga palume saata 17. jaanuariks 2018 e-postiga vald@setomaa.ee või kirjaga Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võrumaa.

Lisainfo: vallavanem Raul Kudre, tel 5256 695, e-post raul.kudre@setomaa.ee.

Asukoht: Võrumaa

Töö tüüp: täistööaeg, ametnik

Kuulutus aegub: 17. jaanuar 2018

Brutopalk: Alates 1200.00 kuni 1400.00 EUR kuus

 

2. Kommunikatsioonispetsialist

 

Töö kirjeldus

Kommunikatsioonispetsialisti ametikoha põhieesmärk on valla sisese ja välise kommunikatsiooni korraldamine.
Kommunikatsioonispetsialisti peamised tööülesanded on:
• koostab, annab välja ja vastutab valla ajalehe koostamine, välja andmine ja leviku eest;
• valla pressiteadete koostamine;
• kommunikatsiooniplaani koostamine ja elluviimine;
• ürituste reklaami koostamine ja korraldamine;
• kodulehe ja sotsiaalmeedia haldamine;
• sisekommunikatsiooni korraldamine.

 

Nõudmised kandidaadile

• vähemalt keskharidus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
• teenistusülesannete täitmiseks vajalik arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, interneti, vajalike andmekogude, registrite ja dokumendihaldussüsteemide kasutamise oskus;

Kasuks tuleb:
• B-kategooria juhilubade olemasolu
• eelnev töökogemus vastavas valdkonnas

 

Ettevõte pakub

Omalt poolt pakume:
• võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd Setomaal
• head töökeskkonda
• sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda

 

Lisainfo

Avaldus ja CV koos haridust tõendava dokumendiga ning võimaliku tööle asumise ajaga palume saata 17. jaanuariks 2018 e-postiga vald@setomaa.ee või kirjaga Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võrumaa.

Lisainfo: vallavanem Raul Kudre, tel 5256 695, e-post raul.kudre@setomaa.ee.

Asukoht: Võrumaa

Töö tüüp: täistööaeg, palgatöötaja

Kuulutus aegub: 17. jaanuar 2018

Brutopalk: Alates 1000.00 kuni 1100.00 EUR kuus

 

3. Kantseleispetsialist

 

Töö kirjeldus

Kantseleispetsialisti ametikoha põhieesmärk on vallakantselei asjaajamise korraldamine ja tehniline teenindamine.
Kantseleispetsialisti peamised ametiülesanded on:
• vallavalitsuse dokumendihalduse korraldamine;
• kodanike avalduste vastuvõtmine ning vajadusel nende abistamine avalduste ja taotluste täitmisel;
• sünni- ja surmakannete vormistamine, elukohateadete registreerimine ja tõendite väljastamine;
• vallavalitsuse töö käigus saadud dokumentide arhiveerimise ja säilitamise korraldamine;
• valitsuse õigusaktide avalikustamine sh üldaktide edastamine Riigi Teatajasse.

 

Nõudmised kandidaadile

• vähemalt keskharidus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
• Eesti Vabariigi põhiseaduse, kodanike põhiõiguste ja -vabaduste ning avaliku halduse organisatsiooni tundmine;
• kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide ning oma töövaldkonda reguleerivate õigustloovate aktide tundmine ning oskus neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt rakendada;
• teenistusülesannete täitmiseks vajalik arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, interneti, vajalike andmekogude, registrite ja dokumendihaldussüsteemide kasutamise oskus;
• isikuomadustest on nõutavad kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus võtta iseseisvalt oma pädevuse piires vastu otsuseid, võime neid põhjendada arusaadavalt ja ühetaoliselt ja vastutada nende eest; algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ja rakendamisel ning võime töötada iseseisvalt; hea suhtlemis- ja koostööoskus, tasakaalukus, pingetaluvus, otsustus ja vastutusvõime, eetilisus, tolerantsus ja sõbralikkus

Kasuks tuleb:
• B-kategooria juhilubade olemasolu
• eelnev töökogemus vastavas valdkonnas

 

Ettevõte pakub

Omalt poolt pakume:
• võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd Setomaal
• head töökeskkonda
• sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda

 

Lisainfo

Avaldus ja CV koos haridust tõendava dokumendiga ning võimaliku tööle asumise ajaga palume saata 17. jaanuariks 2018 e-postiga vald@setomaa.ee või kirjaga Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võrumaa.

Lisainfo: vallasekretär Martin Sulp, tel 5133 960, e-post martin.sulp@setomaa.ee.

Asukoht: Võrumaa

Töö tüüp: täistööaeg, ametnik

Kuulutus aegub: 17. jaanuar 2018

Brutopalk: Alates 1000.00 EUR kuus

 

4. Sotsiaaltöö spetsialist

 

Töö kirjeldus

Sotsiaaltöö spetsialisti ametikoha põhieesmärgiks on üksikisikutele või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kergendamiseks või kõrvaldamiseks abi osutamise korraldamine ja sotsiaalsele turvalisusele, arengule ning ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.
Sotsiaaltöö spetsialisti peamised ametiülesanded on:
• sotsiaaltöö korraldamine Värska teeninduskeskuse piirkonnas;
• kodanike esmane nõustamine ja abistamine sotsiaalhoolekandealases asjaajamises;
• eakatele, puudega või erivajadustega isikutele hooldusvajaduse vm sotsiaalteenuse vajaduse hindamine, arvamuse andmine sotsiaalteenuste ja -toetuste määramise või muu abi andmise kohta;
• järelevalve teostamine sihtgrupi hoolduse, hooldaja tegevuse, teenuste vajaduse ning teenuste kasutamise üle;
• tööpiirkonnas isikute teovõime piiramise ja eestkoste seadmise algatamisega seotud toimingute korraldamine;
• töö dokumendiregistri, riikliku sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) ning teiste tööks vajalike registritega.

 

Nõudmised kandidaadile

• vähemalt keskharidus ja vähemalt 2-aastane eelnev töökogemus ametikoha töövaldkonnas;
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• Eesti Vabariigi põhiseaduse, kodanike põhiõiguste ja -vabaduste ning avaliku halduse organisatsiooni tundmine;
• kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide ning oma töövaldkonda reguleerivate õigustloovate aktide tundmine ning oskus neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt rakendada;
• teenistusülesannete täitmiseks vajalik arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, interneti, vajalike andmekogude, registrite ja dokumendihaldussüsteemide kasutamise oskus;
• isikuomadustest on nõutavad kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus võtta iseseisvalt oma pädevuse piires vastu otsuseid, võime neid põhjendada arusaadavalt ja ühetaoliselt ja vastutada nende eest; algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ja rakendamisel ning võime töötada iseseisvalt; hea suhtlemis- ja koostööoskus, tasakaalukus, pingetaluvus, otsustus ja vastutusvõime, eetilisus, tolerantsus ja sõbralikkus.

Kasuks tuleb:
• B-kategooria juhilubade olemasolu
• eelnev töökogemus vastavas valdkonnas

 

Ettevõte pakub

Omalt poolt pakume:
• võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd Setomaal
• head töökeskkonda
• sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda

 

Lisainfo

Avaldus ja CV koos haridust tõendava dokumendiga ning võimaliku tööle asumise ajaga palume saata 17. jaanuariks 2018 e-postiga vald@setomaa.ee või kirjaga Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võrumaa.

Lisainfo: sotsiaalosakonna juhataja Merike Tein, e-post merike.tein@setomaa.ee.

Asukoht: Võrumaa

Töö tüüp: täistööaeg, ametnik

Kuulutus aegub: 17. jaanuar 2018

Brutopalk: Alates 1100.00 kuni 1250.00 EUR kuus

 

5. Lastekaitsespetsialist

 

Töö kirjeldus

Sotsiaalosakonna lastekaitsespetsialisti ametikoha põhieesmärgiks on laste seadusega tagatud õiguste kaitse ja laste heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu
Lastekaitsespetsialisti peamised ametiülesanded on:
• laste heaolu ja huvide hindamine ning esindamine;
• laste ja lapsi kasvatavate isikute nõustamine;
• hädaohus ja abivajavate laste kohta laekunud informatsiooni menetlemine – olukorra hindamine ja vajalike sekkumiste kavandamine;
• abivajavate laste tugiteenuste koostöövõrgustiku koordineerimine.

 

Nõudmised kandidaadile

• erialane kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad) või peab vastavalt lastekaitseseadusele hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele;
• vastavus avaliku teenistuse ja lastekaitseseaduse nõuetele;
• eesti keele valdamine C1 tasemel, kasuks tuleb vene keele oskus suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus, hea pingetaluvus, kohusetundlikkus, tasakaalukus

Kasuks tuleb:
• B-kategooria juhilubade olemasolu
• eelnev töökogemus vastavas valdkonnas

 

Ettevõte pakub

Omalt poolt pakume:
• võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd Setomaal
• head töökeskkonda
• sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda

Lisainfo

Avaldus ja CV koos haridust tõendava dokumendiga ning võimaliku tööle asumise ajaga palume saata 17. jaanuariks 2018 e-postiga vald@setomaa.ee või kirjaga Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võrumaa.

Lisainfo: sotsiaalosakonna juhataja Merike Tein, e-post merike.tein@setomaa.ee.

Asukoht: Võrumaa

Töö tüüp: täistööaeg, ametnik

Kuulutus aegub:17. jaanuar 2018

Brutopalk: Alates 1100.00 kuni 1250.00 EUR kuus

 

6. Noorsootöötaja

 

Töö kirjeldus

Noorsootöötaja töökoha põhieesmärk on Mikitamäe Noortekeskuse töö korraldamine ja noortega tegelemine
Noorsootöötaja peamised ametiülesanded on:
• Mikitamäe Noortekeskuse töö korraldamine;
• noorte juhendamine noortekeskuse lahtioleku aegadel;
• noortekeskuses korra tagamine;
• projektide kirjutamine noorsootöö edendamiseks ja parendamiseks;
• kaasamine ja tegelemine noortega ning osalemine noortega koos üritustel;

 

Nõudmised kandidaadile

• vähemalt keskharidus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
• Eesti Vabariigi põhiseaduse, kodanike põhiõiguste ja -vabaduste ning avaliku halduse organisatsiooni tundmine;
• kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide ning oma töövaldkonda reguleerivate õigustloovate aktide tundmine ning oskus neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt rakendada;
• teenistusülesannete täitmiseks vajalik arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, interneti, vajalike andmekogude, registrite ja dokumendihaldussüsteemide kasutamise oskus;
• isikuomadustest on nõutavad kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus võtta iseseisvalt oma pädevuse piires vastu otsuseid, võime neid põhjendada arusaadavalt ja ühetaoliselt ja vastutada nende eest; algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ja rakendamisel ning võime töötada iseseisvalt; hea suhtlemis- ja koostööoskus, tasakaalukus, pingetaluvus, otsustus ja vastutusvõime, eetilisus, tolerantsus ja sõbralikkus.

Kasuks tuleb:
• B-kategooria juhilubade olemasolu
• eelnev töökogemus vastavas valdkonnas

 

Ettevõte pakub

Omalt poolt pakume:
• võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd Setomaal
• head töökeskkonda
• sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda

 

Lisainfo

Avaldus ja CV koos haridust tõendava dokumendiga ning võimaliku tööle asumise ajaga palume saata 17. jaanuariks 2018 e-postiga vald@setomaa.ee või kirjaga Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võrumaa.

Lisainfo: vallavanem Raul Kudre, tel 5256 695, e-post raul.kudre@setomaa.ee.

Asukoht: Võrumaa

Töö tüüp: osaline tööaeg, palgatöötaja

Kuulutus aegub: 17. jaanuar 2018

 

7. Tugiisik koormusega 0,5 kohta. Tugiisik toetab last lasteaiapäeva vältel ja aitab kaasa turvalise keskkonna loomisele. Tugiisik abistab last keeruliste olukordadega toimetulemisel ja aitab kaasa sotsiaalsete oskuste arendamisele. Töötamise koht on Värska lasteaed.

Tugiisikule esitatavad nõudmised:

– keskharidus;
– läbinud tugiisiku koolituse ja/või varasem töökogemus lastega;
– kohusetunne, ausus, korrektsus, koostööoskused;
– vene keele oskus suhtlustasandil;
– sobib teenuse saajaga.

Kandideerimise kirjalik avaldus ja elulookirjeldus saata aadressil Pikk tn 12, Värska, 64001, Setomaa vald, Võrumaa või vald@setomaa.ee.

Kontaktisik: Riin Tammiste, sotsiaalpedagoog, riin.tammiste@setomaa.ee , 5332 1871

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Kandideerimise tähtaeg: 17.01.2018
Konkurss Seto Talumuuseumi direktori töökohale

SETOMAA VALLAVALITSUS kuulutab välja konkursi Seto Talumuuseumi direktori töökohale

 

Tööülesanded: muuseumile pandud ülesannete ja muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täpne ja otstarbekas täitmine.

Nõudmised kandidaadile: arvuti kasutamise oskus, pingetaluvus, organiseerimisvõime, vastutustunne, hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, algatusvõime, loovus ja korrektsus.

Kasuks tuleb: eelnev töökogemus organisatsiooni juhina, juhilubade olemasolu, projektide kirjutamise kogemus.

Tööle asumise aeg: jaanuar 2018

Kandideerimise kirjalik avaldus, elulookirjeldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad,

eesmärgid töötades juhatajana ning kahe aasta tegevuskava nende elluviimiseks ning

kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid saata aadressil Pikk tn 12,

Värska, 64001 Võru maakond või vald@verska.ee.

Kontaktisik: Raul Kudre, vallavanem, telefon 796 4775, e-post: raul@verska.ee.

Kandideerimisdokumentide laekumise tähtaeg: 18.12.2017.

 

 
Maksuvaba tulu koolitus 14.12

Neljapäeval, 14. detsembril kell 14:00 toimub
Meremäel vallamaja saalis
Maksu- ja Tolliameti koolitus
„Füüsilise isiku maksuvaba tulu muudatused 2018. aastast“.
Koolituse kestus 1 tund.
Setomaa Valdu Liit taht tunnustada’ Setomaa tublisit inemisi ja väärt teko

Pallõmi esitädä’ kandidaatõ järgmätsile avvunimetüstele:

 1. Setomaa aasta inemine 2017;
 2. Setomaa aasta tego 2017;
 3. Setomaa aasta sõbõr 2017.

Kandidaatõ või esitädä’ mistahes ala päält: sport, ettevõtlus, talo’, haridus, noortõtüü, kodanigualgatusõ’, kultuur… Avvunimetüsele Setomaa aasta tego 2017 või esitädä’ pääle ütsikisikidõ ka seltse, seltsingit vai muid kollektiive.

Mi kutsu kõiki üles kaema tagasi mineväle aastalõ ja mõtlõma, kedä tahasi’ tehnädä’.

Kandidaatõ nime’ üteh põhjõndusõga, mille just nimä’ omma’ väärt esilenõstmist ja tunnustamist, pallõmi saata’ kõkõ ildamba 15. detsembril 2017 meiliaadressil info@setomaa.ee

Setomaa Valdu Liidu juhatusõ esimiis

 

Setomaa Valdade Liit soovib tunnustada Setomaa tublisid inimesi ja väärt tegusid

Palume esitada kandidaate järgmistele aunimetustele:

 1. Setomaa aasta inimene 2017
 2. Setomaa aasta tegu 2017
 3. Setomaa aasta sõber 2017

Kandidaate võib esitada mistahes valdkondadest – sport, ettevõtlus, talud, haridus, noortetöö, kodanikualgatused, kultuur… Aunimetusele Setomaa aasta tegu 2017 võib esitada peale üksikisikute ka seltse, seltsinguid või muid kollektiive.

Kutsume kõiki üles vaatama tagasi möödunud aastale ja mõtlema, keda tahaks tänada.

Kandidaatide nimed koos põhjendusega, miks just tema väärib esiletõstmist ja tunnustamist, palume saata hiljemalt 15.detsembril 2017 meiliaadressil info@setomaa.ee

Setomaa Valdade Liidu juhatuse esimees
Volikogu istung 23.11

Setomaa Vallavolikogu istung 23.11.2017

1. Vallavanema infominutid

2. Ametiasutuste ümberkorraldamine – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Martin Sulp (otsus)

3. Setomaa Vallavalitsuse põhimäärus – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Martin Sulp (määrus)

4. Setomaa Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis – ettekandja Raul Kudre (otsus)

5. Setomaa Vallavalitsuse palgajuhend – ettekandja Raul Kudre (määrus)

6. Teenistusse võtmiseks esitatavad nõuded – ettekandja Raul Kudre (määrus)

7. Arvamuse andmine Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta – ettekandja Ülle Herr, kaasettekandja Aulis Saarnits (Keskkonnaametist) (otsus)

8. Audiitori määramine – ettekandja Ülle Herr (otsus)

9. Võrumaa Omavalitsuste Liidu liikmeks astumine, esindajate ja nende asendajate nimetamine – ettekandja Rein Järvelill (otsus)

10. Esindaja nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule – ettekandja Rein Järvelill (otsus)

11. Esindaja nimetamine Setomaa Valdade Liidu üldkoosolekule – ettekandja Rein Järvelill (otsus)

12. Esindaja nimetamine Meremäe Kooli hoolekogusse – ettekandja Rein Järvelill (otsus)

13. Gaasitrassi tee kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine – ettekandja Erika Joonas (otsus)

14. Pikk tn 12 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine – ettekandja Erika Joonas (otsus)

15. Otsuste kehtetuks tunnistamine – ettekandja Martin Sulp (otsus)

16. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine – ettekandja Rein Järvelill (otsus)

17. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine – ettekandja Rein Järvelill, kaasettekandja komisjonide esimehed (otsus)

18. Järgmine istung
Seto Leelokonverents

Obinitsa Muuseumi pressiteade Setomaal on tulekul leelokonverents

 
Laupäeval 11. novembril toimub Setomaal taas leelokonverents, kus
käsitletakse seto laulu eri vaatenurkadest nii teadlaste kui leelokooride liikmete poolt.
 
“Seto laul on vaid üks osa seto kultuurist ning seepärast on vajalik laulmist näha laiemalt, kõnelda  seejuures ka keelest, rahvarõivaste kandmisest, tantsimisest, esinemisest ja lastest, samuti Seto Kuningriigi võistlustest ja Leelopäevast”, sõnas Seto Leelotarko Kogo juht Õie Sarv.
 
Seto Leelokonverents toimub  Kalatsova külas Setomaa Turismitalos.
 
Leelokonverentsi päevakava:
kl 11-12 Kogunemine, hommikukohv
kl 12-14:30 Alustus: seto hümni laulmine, avasõnad, mälestushetk. 
Järgnevad ettekanded Kristin Kuutmalt, Janika Oraselt, Žanna Pärtlasellt ja Kristi Salvelt
kl 14:30-15:00 lõuna
kl 15:00-16:45 Ettekanded Andreas Kalkunilt, Paul Hagult, Maria Noormetsalt, Maarja Hõrnalt ja Maarja Sarvelt
kl 16:45 Arutelu
kl 18-20 Osalejate ühispidu seto laulu ja tantsuga
 
30. septembrist 2009. a. kuulub  seto leelo UNESCO inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja.
Leelokonverentsi toimumist toetavad Eesti-Läti programmist rahastatud koostööprojekt “Omakultuuri piirkondade arendamine ja tutvustamine turismi sihtkohtadena – UNESCO-tourism” ja Meremäe  Vallavalitsus.
 
Lisainfo ja osalejate registreerimine: 
Õie Sarv
Seto Leelotarko Kogo
e-mail oie@sarv.ee    tel 56252788                                                                                                     
 
  
Pressiteate koostas:
Eve Ellermäe
Obinitsa Muuseumi juhataja
 tel 5242080
muuseum@meremae.ee     Sissetulekud hakkavad mõjutama maksuvaba tulu suurust

Katrin Simul
Teenindusosakonna Põlva büroojuht

2018 aastal muutuvad oluliselt maksuvaba tulu arvestamise põhimõtted. Seni kehtis kõigile füüsilistele isikutele aastas üks kindel maksuvaba tulu määr (2017.a oli see 2160 eurot, ehk 180 eurot kuus), lisaks täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele. 2018.aastast hakkab üldine  maksuvaba tulu määr olema 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus, täiendavat  maksuvaba tulu pensionitele ja tööõnnetushüvitistele enam ei ole.

Tulude suurus ja maksuvaba tulu 2018.aastal

2018.aastast hakkab maksuvaba tulu summa  sõltuma isiku aastatulu suurusest ning võib olla väga erinev.

Inimestele, kelle tulu on alla 14 400 euro aastas (alla 1200 euro kuus), on ette nähtud maksimaalne maksuvaba tulu  6000 eurot aastas (500 eurot kuus).

Kõigile inimestele,  kelle tulud jäävad vahemikku 14 400 -25 200 eurot aastas (1200-2100 eurot kuus), leitakse personaalne maksuvaba tulu valemi alusel.  Aastase maksuvaba tulu valem:  6000-6000/10800 x (aastatulu summa – 14400).

Nii näiteks arvutatakse aastatuluga 15 600 eurot maksuvaba tulu 5333 eurot järgmiselt:

 1. 15 600 – 14 400 = 1200
 2. 6000 ÷ 10 800 = 0,55556
 3. 0,55556 × 1200 = 666,67
 4. 6000 – 666,67 = 5333,33 eurot

Inimestele, kelle tulu on üle 25 200 euro aastas (üle 2100 euro kuus), ei ole maksuvaba tulu ette nähtud.

Aastatulu

Maksuvaba tulu summa arvutamisel võetakse aluseks  kõik aasta jooksul saadud tulumaksuga maksustatavad tulud.  Aastatuluna arvestatakse  palk, preemia, puhkusetasu (sh täiendavad lisapuhkused), juhatuse liikme tasu, võlaõiguslike lepingute alusel saadud tasud, vanemahüvitis, haigushüvitis, pension (vanaduspension, töövõimetuspension, eripensionid, toitjakaotuspension), maksustatav toetus (nt PRIA poolt makstav pindalatoetus), ettevõtlustulu, välismaalt saadud tulu, kasu vara võõrandamisest (metsamaterjali ja kasvava metsa raieõiguse müük, kinnisasjade müük, väärtpaberite müük), rendi- ja üüritulu, intress, maksustatav stipendium, jne., samuti dividendid ja muud osakapitali väljamaksed, millelt maksab tulumaksu ära äriühing.

Aastatuluna ei võeta arvesse maksuvabasid tulusid nt eluaseme müük, omandireformi käigus tagastatud vara müük, kasutatud asjade müük (sh auto ), maksuvaba stipendium, maksuvabad toetused (lastetoetus, toimetulekutoetus, puuetega inimeste toetus, töövõimetoetus), elatis, lähetuse päevaraha jms.

Uus maksuarvestuse süsteem eeldab,  et iga inimene ise peaks senisest rohkem juba aasta kestel  pöörama tähelepanu sellele, milliseks kujuneb tema aastane tulu ja kuidas see mõjutab tema poolt makstavat tulumaksu.

Et tulusid deklareerima asudes oleks vähem üllatusi, peaksid inimesed juba 2017.a lõpus mõtlema läbi oma järgmise aasta igakuised tulud ning võimalikud muud tulud (metsa müük, väärtpaberid, dividendid, PRIA toetus, üüritulud jmt) ning tegema  eeldatava aastatulu põhjal otsuse igakuise maksuvaba tulu kohta.

Maksuvaba tulu  avaldus

Aasta kestel rakendatakse maksuvaba tulu kuupõhiselt  tulumaksu kinnipidaja (väljamakse tegija) poolt. Maksuvaba tulu summa arvutatakse vastavalt brutotöötasu (arvestatud töötasu, millelt peetakse kinni tulumaks, töötuskindlustus- ja kogumispensioni makse) või muu väljamakse brutosumma suurusele.

Väljamakse tegijal on õigus rakendada maksuvaba tulu ainult siis, kui inimene on esitanud vastava avalduse.  Maksuvaba tulu saab rakendada ainult üks tulumaksu kinnipidaja, taoline põhimõte kehtib ka praegu.  Inimestel, kes töötavad mitmes töökohas või kes töötavad ja saavad pensioni, tuleb teha valik, kellele maksuvaba tulu avaldus esitada.

Soovitav on esitada üks avaldus terveks aastaks. Vajadusel saab aasta jooksul avalduse tagasi võtta või muuta avaldusel olevat maksuvaba tulu  summat.  Maksuvaba tulu summat võib  muuta üks kord kuus, kuid igakuiselt avalduste esitamine ei ole mõttekas.

 • Kui aastatulu on kuni 14 400 eurot (kuus kuni 1200 eurot) või aastatulu on suurem, aga ainult üks väljamaksete tegija ja muid tulusid ei ole ette näha võib  esitada avalduse kuhu on märgitud „arvestada maksuvaba tulu“.

Sellise avalduse korral arvestab väljamakse tegija maksuvaba tulu seadusejärgses määras.  Maksimaalne maksuvaba tulu kuus 500 eurot ning seda saab arvesse võtta kuni 1200 eurose tulu puhul.  Nendele, kelle tulu on üle 2100 euro kuus, ei ole maksuvaba tulu üldse ette nähtud. Kui sissetulekud  on kuus 1200 – 2100 eurot, siis arvutatakse maksuvaba tulu valemi järgi : 500 – 500 ÷ 900 x (väljamakse -1200).  Mida suurem on tulu, seda väiksemat   maksuvaba tulu saab rakendada  nt 1300 eurose töötasu puhul on maksuvaba 444,44 eurot kuus, 1500 eurose töötasu puhul 333,33 eurot jne.

Seni esitatud avaldused maksuvaba tulu rakendamiseks jäävad kehtima ning väljamaksete tegijad (tööandjad, Sotsiaalkindlustusamet), kellele need avaldused on esitatud,  arvestavad tulumaksu kinnipidamisel seadusejärgse maksimaalse maksuvaba tuluga. Silmas tuleb pidada aga seda, et  tulumaksu kinnipidaja saab arvestada üksnes tema enda poolt tehtavate väljamaksetega, inimese teisi sissetulekuid ta ei tea  ja nii võib tekkida olukord, kus järgmisel aastal tuleb inimesel tulumaksu juurde maksta.

 • Kui sissetulekuid on erinevatest allikatest  ning tulu  jääb vahemikku 14 400 kuni 25 200 eurot aastas (1200 kuni 2100 eurot kuus), siis peaks esitama avalduse, kus on näidatud konkreetne  maksuvaba tulu summa.

Näiteks saab brutotöötasu 800 eurot kuus ning pensioni 500 eurot kuus, tulud kuus on 1300 eurot.  Olenemata sellest, kummale väljamakse tegijale  ta  on varasemalt maksuvaba tulu avalduse esitanud, peaks ta tegema uue avalduse, milles näidata maksuvaba tulu summaks maksimaalselt 444 eurot. Kui juba esitatud avaldust mitte muuta, siis saab väljamakse tegija rakendada 500 eurost maksuvaba tulu. Töötaja aastatulu kokku on aga suurem kui 14 400 eurot, seega temale ettenähtud maksuvaba tulu ei ole mitte  6000 eurot vaid 5333,33 aastas. ja tuludeklaratsiooni alusel tuleks järgmisel aastal tulumaksu juurde maksta.   Kui ta teab, et saab  aasta jooksul veel lisaks maksustatavaid tulusid (nt üüritulu või PRIA-st ühtse pindalatoetust), siis tuleks ka see tulu maksuvaba tulu rakendamise avalduses arvesse võtta.

Aasta lõpliku maksuvaba tulu kujunemist hakkavad mõjutama ka dividendid.  Näiteks, töötasu- ja/või juhatuse liikme tasu aastas kokku 12 000 eurot, dividendid 5000 eurot. Aasta tuluga 17000 eurot on ettenähtud maksuvaba tulu 4555 eurot. Kui aasta jooksul arvestati maksuvaba 500 kuus, siis tuludeklaratsioonis tuleb töötasu pealt tulumaksu juurde maksta.

 • Kui kuusissetulekud lähenevad  2100 eurole või ületavad seda, peaks esitama avalduse, et maksuvaba tulu üldse ei rakendataks.

Sellise avalduse esitamine tuleb kasuks ka neile, kelle aastatulu on keeruline prognoosida või kellel on plaanis teha vara võõrandamise tehinguid ning aastatulu võib tulla suurem kui 25 200 eurot.

Näiteks kui inimene, kes saab 2018.a brutotöötasu 800 eurot kuus, müüb vara (kinnistu  või metsamaterjal) ja saab kasu  summas 20 000, seega on tema  aastatulu kokku  29 600 eurot ning maksuvaba tulu 0 eurot.  Kui sellise tehingu toimumine on juba ette teada, siis on soovitav esitada avaldus üldse mitte maksuvaba tulu rakendada. Kui tulu saamine ei olnud ette teada, siis võiks aasta kestel maksuvaba tulu arvestamise avalduse tagasi võtta, et hiljem tuludeklaratsiooni alusel makstav summa oleks väiksem.

Inimese lõplik  maksuvaba tulu suurus selgub järgmisel aastal tuludeklaratsiooni esitamisel. Igakuine maksuarvestus ei anna enam kõigil juhtudel sama tulemust, mis aastapõhine maksuarvestus.

Kui maksuvaba tulu on rakendatud igakuiselt suuremas summas, kui tulud kokku võimaldavad, siis tuleb tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu juurde maksta.

Kui tulumaksu kinnipidamisel ei ole maksuvaba tulu arvesse võetud või ei ole seda kogu aasta ulatuses ära kasutatud, siis saab inimene tuludeklaratsiooni alusel enammakstud tulumaksu tagasi.

Maksu-ja Tolliamet loob  E-maksuametisse uue  lahenduse  „Minu sissetulekud“, et inimesed saaksid olla kursis oma maksuvaba tulu kasutamisega ja võimaliku täiendava maksukohustusega, mis tuludeklaratsiooni alusel tekib.   Praegu on võimalik väljamakseid ja maksuvaba tulu kasutamist näha e-maksuameti/e-tolli rubriigist „Töötamine ja väljamaksed“ , > „TSD koondandmed“> „Väljamaksete andmete vaatamine.

Teavet muudatustest ning muud maksualast infot leiab  Maksu-ja Tolliameti kodulehelt  https://www.emta.ee/et/eraklient