image_pdfimage_print

Aita valida laulupeolaul, mis Eestit kosmoses esindab

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA
11.05.2017

Aita valida laulupeolaul, mis Eestit kosmoses esindab

XII noorte laulupeo “Mina jään” kunstiline toimkond valis välja kaheksa suvisel peol kõlavat laulu, millest avalikul hääletusel ühe väljavalitu saadavad EstCube ja TTÜ Mektory oma satelliitidega kosmosesse.

Suvel noortepeol kõlavast 44 palast valis kunstiline toimkond välja kaheksa eriilmelist lugu, mille hulgas on nii laulupidude klassikat kui ka sel suvel esmakordselt kõlavat uudisloomingut. “Nüüd palume, et inimesed oma sõna sekka ütleks ja oma lemmiku poolt hääle annaksid. Selleks tuleks lood läbi kuulata ja mõelda, milline neist võiks kaugetele galaktikatele kõige kaunimal viisil Eestist pajatada. Kosmoses pole ju keegi meist ega meie muusikast midagi kuulnud, mistõttu sobib kosmoselauluks suurepäraselt nii vana ja armastatud laulupeolaul kui ka suvise noortepeo tarbeks loodud uudislooming,” ütles XII noorte laulupeo peadirigent Heli Jürgenson.

Oma hääle saab lemmikloole anda kuni 25. maini XII noorte laulu- ja tantsupeo kodulehel aadressiga www.laulupidu.ee.  Iga laulu juures on lühike tutvustus, mille on kirjutanud noor dirigent ja helilooja Rasmus Puur.

Kui valik on tehtud, salvestatakse Eesti rahva lemmiklaul satelliitide ESTCube 2 ja TTÜ100 mällu ning lennutatakse 2018. aastal avakosmosesse. “Kuna vaakumis helilained ei levi, siis laul küll otseselt kosmoses ei kõla. Küll on võimalik digitaalsel kujul seda uuesti vastu võtta satelliitside kaudu ning seeläbi taasesitada,” ütles ESTCube 2 projektijuht Kadri Bussov.

TTÜ Mektory satelliidiprogrammi juhi Rauno Gordoni sõnul teevad satelliitide meeskonnad EV100 programmi raames koolidele üle Eesti ka töötubasid, mille tulemusel ehitatakse satelliitside vastuvõtjad. “Nendega on võimalik laulupeo kosmoselaul maa peal olles kinni püüda ning taasesitada,” ütles ta. Laulude lennutamine kosmosesse on Eesti satelliitide kingitus Eesti rahvale EV100 programmi raames.

Vt lisa: http://2017.laulupidu.ee/aita-valida-kosmoselaulu/

Lisainfo:
Sten Weidebaum
sten@laulupidu.ee
tel: (+372) 5 236 239

Meremäe valla kokkuvõte 24. aprill – 07.mai

Üleeelmisel nädalal

Kolmapäeval, 26. aprillil toimus Meremäe vallavolikogu istung. Istungil muudeti Meremäe valla elutööpreemia statuuti ja kinnitati elutööpreemia suurus, muudeti vallavalitsuse koosseisu, eraldati toetus valda teenindavatele kauplusautodele, määrati vallavanemale töötasu ja anti arvamus Vabariigi Valitsuse ettepanekule määruse Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamise muutmise eelnõule.

Kolmapäeval, 26. aprillil külastasid Obinitsa pensionäride seltsi liikmed ja raamatukogu lugejad Eesti Rahva Muuseumi.

Laupäeval, 29. aprillil toimus Setomaa noorte motopäev osaühing Lõuna-Antsu talu, Meremäe töökoja territooriumil, kus suursündmuseks oli Setomaa noorte vaheline vigursõiduralli. Meremäe vabatahtlikud päästjad tutvustasid motopäeval oma tööd ning võimalik oli näha erinevat mootortehnikat alates kombainidest limusiinide ja tsikliteni.

Pirita kloostri sõbrad ja kultuurilooliste vahepeatustega palverännutee Piritalt Vana-Vastseliina  rajajad käisid nädalavahetusel  tutvumas Meremäe vallas asuvate tsässonatega. Tsässonate külastamise eesmärgiks oli kaardistada võimaliku rännutee marsruuti või selle osa tulevikus ka Meremäe vallas.

 Eelmisel nädal

Esmaspäeval toimus Obinitsa muuseumis avatud uste päev, muuseum pakkus tasuta giiditeenust ja külastajatele tutvustati uusi ideid ja tegemisi.

Kolmapäeval külastasid Lääne-Virumaa kultuuritöötajad oma Võrumaa õppereisi raames Obinitsa küla,  kultuuritöötajad käisid Seto Seltsimajas, Obinitsa muuseumis ja ateljee galeriis Hal’as kunn.

Neljapäeval toimus hajaasustuse programmi infopäev Meremäe vallamaja saalis, kus taotlejatele tutvustati programmi tingimusi ja taotlusvorme.

Reedel kohtusid peaminister Jüri Ratas ja riigihalduse minister Mihhail Korb Setomaa aktiivsete inimestega Seto Ateljee-Galeriis Hal´as kunn Obinitsas ning hiljem Meremäe koolimajas.

Laupäeval toimus kampaania „Teeme ära“ raames talgupäev Kitsõ külas Juuli kinnistul, Obinitsa järve ääres ja Meremäe koolimaja ümbruses.  Talgupäeval raiuti võsa ja korrastati territooriume.

Laupäeval korraldas ansambel Tuhkvizza jüripäeva küünikontserdi „Kolm korda Meremäelt“ Ostrova külas. Kontserdil esinesid ansamblid Katrin Pavlov & Sõbrad,  Pääväpüürdjä ja Tuhkwizza. Kontserdiga tänati kõiki toetajaid, kes läbi hooandja.ee portaali aitasid kaasa helitehnika hankimisele.

Pühapäeval toimus fotograaf Martin Mark juhendamisel Meremäe noortekeskuses fotograafia õpituba.

 

 

Uuenenud MAKIS pakub vabaühendustele tarka nõu ja alati värsket infot

Uuenenud MAKIS pakub vabaühendustele tarka nõu ja alati värsket infot

03.05.2017

KÜSK ja maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultandid kutsuvad ühinguid ja muid aktiivseid algatajaid üles hakkama kasutama ja saama sõbraks uuenenud vabaühenduste teejuhi MAKISega.

Uue hingamise saanud portaal hakkab olema koht, kust leiab alati aktuaalset infot erinevate rahastajate toetusvõimalustest, tähtaegadest ja vabakonna suurematest sündmustest. MAKIS on ühingutele tark sõber ka siis, kui neil peaks tekkima muresid või küsimusi erinevatel ühingu arenguetappidel.

Head nõu leiavad näiteks need inimesed, kes pole varem vabaühendustes tegutsenud, kuid soovivad midagi algatada ja ei tea täpselt kuidas toimida juriidilisi küsimusi silmas pidades või millega üldse alustamise puhul arvestada.

Portaal on kindlasti heaks abimeheks ka juba tegutsevatele, nii rohkem kui ka vähem kogenenud ühingutele, pakkudes nõu nii juhtimise ja kommunikatsiooni arendamiseks kui ka näiteks strateegilise planeerimise või mitmekülgse rahastusmudeli loomise teemadel. Neile MTÜdele ja sihtasutustele, kes on oma aja ära elanud ja soovivad tegevused lõpetada, annab MAKIS samuti oma abikäe asjakohase infoga.

Saa MAKISega lähemalt tuttavaks: www.makis.ee

Meremäe Vallavolikogu pikendas elutööpreemia kandidaatide esitamise tähtaega

Meremäe Vallavolikogu pikendas elutööpreemia kandidaatide esitamise tähtaega kuni 10. maini, sellega seoses ootab vallavalitsus ettepanekuid Meremäe valla elutööpreemia kandidaatide kohta.

Kandidaadi tegevus peab olema pikema perioodi jooksul:
1) aidanud kaasa Meremäe valla arengule ja valla positiivse maine kujunemisele;
2) parandanud paikkonna majanduslikku olukorda;
3) parandanud ja väärtustanud valla elukeskkonda või toonud vallale tuntust.

Elutööpreemia eesmärk on avaldada avalikku tunnustust isikule, kes pikema perioodi vältel on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust ja kelle tegevus on avalikkuse poolt kõrgelt hinnatud. Elutööpreemia antakse vallapoolse erilise austusavaldusena üksikisikule, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas on olnud eriliselt tulemuslik ja mõjutanud oluliselt Meremäe valla arengut.

Elutööpreemia antakse välja iga viie aasta tagant valla juubeliüritusel. Elutööpreemiaks on rahaline preemia või hinnaline kingitus, mille suuruse määrab vallavolikogu igakordselt.

Ettepaneku tegija informeerib esitatavat kandidaati ettepaneku tegemisest. Kandidaadi nõusolekul esitatakse vormikohane taotlus põhjendustega, millest nähtub, milliste teenete eest isik elutööpreemia kandidaadiks üles seatakse, kirjalikult kinnises ümbrikus vallakantseleisse või digiallkirjastatult elektronpostiga vald@meremae.ee  märgusõna all „Elutööpreemia“ hiljemalt 10. maiks 2017. a.

Meremäe valla elutööpreemia statuut

Taotluse blankett pdfrtf

Hilana Taarka nimelise kultuuripreemia kandidaatide esitamine

Meremäe Vallavalitsus ootab ettepanekuid Hilana Taarka nimelise kultuuripreemia  kandidaatide kohta.

Ettepaneku tegijal esitada vabas vormis kirjalik ettepanek, kus on ära toodud kandidaadi nimi, kontaktandmed, seto kultuuri edasikandmisel tehtud töö lühikirjeldus, kandidaadi esitaja nimi ja kontaktandmed. Ettepanekuid saab esitada 22. maini 2017.

Hilana Taarka nimelise kultuuripreemiat  antakse 2017. aastal välja kolmes kategoorias:

1) loovisikule (kirjanik, kunstnik, näitleja, lavastaja, muusik jne) või õpetajale, kes on õpetanud pärimuskultuuri lastele ja noortele;
2) kollektiivile või ühingule;
3) lapsele või noorele kuni vanuseni 26 eluaastat.

Preemia suurus on 300 eurot.

Hilana Taarka nimelise kultuuripreemia andmise kord

Lisainfo:
Emeri Saluveer
tel 585 200 11
emeri.saluveer@meremae.ee

Avatud talude päevale on registreerunud ligi 190 ettevõtet

23. juulil kolmandat korda toimuvale üle-eestilisele avatud talude päevale on registreerunud 186 talu ja põllumajandustootjat. Registreerida on võimalik kuni 1. maini.

Harjumaalt on registreerunud 33, Pärnumaalt 24, Viljandimaalt 17, Tartumaalt 16, Valgamaalt 15, Põlvamaalt 14, Lääne- ja Ida-Virumaalt 10, Järva- ja Raplamaa 9, Lääne- ja Võrumaalt 8, Saaremaalt 7, Jõgevamaalt 5 ja Hiiumaalt 1 talu.

„Eelnevalt osalenud ettevõtjad on avatud talude päeva kirjeldanud kui ühte parimatest riigipoolsetest algatustest Eesti maaelu ja väiketootja jaoks maapiirkonnas. Neil, kelle juurest saab midagi kaasa osta, on kindlasti aasta parim müügipäev ja otse tootjalt ostes on hind tarbijale ka soodsam,” ütles avatud talude päeva projektijuht Karolin Lillemäe Maaeluministeeriumist. „Kutsume talusid ennast kirja panema, registreerimine kestab 1. maini!”

Esmakordselt osaleb 60 talu, teist korda 62 talu ja kolmandat kord 64 talu. Kolmandat korda osaleb mahemarjakasvatusega tegelev Peedo talu Põlvamaalt. „Avatud talude päev on väga positiivne üritus, mis toob tarbijad otse koduhoovi kohale. Isegi kaugema nurga rahva juurde, nagu me oleme, tuli ilma suurema reklaamita kohale ligi 400 inimest,” ütles talu peremees Aare Rätsepp. „Aina suuremat huvi tuntakse marjakasvatuse vastu. Uuritakse, kas 14 hektari pealt korjatakse marjad käsitsi ära, paljud näevad marjakombaini esimest korda.”

Tegevusalade järgi on enim registreerunud talud, kus saab erinevaid loomi või linde näha (90), palju on ka iluaianduse (33), käsitöö (29) ning piimatootmisega tegelejaid (28).  

Avatud talude päeval osalemiseks tuleb talu või põllumajandustootmine registreerida hiljemalt 1. mail

(ava registreerimisvorm).

Esimene avatud talude päev toimus 2015. aastal, kui oma uksed avas külastajatele 147 talu, 2016. aastal osales 234 talu.

Avatud talude päeva korraldavad Maaeluministeerium, Maamajanduse Infokeskus, vastühinenud Eesti Põllumeeste Keskliit ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ning Eestimaa Talupidajate Keskliit. Korraldamisse on kaasatud ka kohalikud Leader-tegevusgrupid ja Eesti Külaliikumine Kodukant.
Avatud talude päeva korraldamist rahastatakse Eesti maaelu arengukavast 2014–2020 ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

 

Meremäe valla kokkuvõte 17. aprill – 23. aprill

Tobrova külas Luikjärve talu õuel toimus esmaspäeval kirmastehooaja esimene pidu lihavõttekirmas.

Teisipäeval külastasid Meremäe noortekeskuse noored Tallinna FK kardirada ja Megazone’i seikluskeskust.

Kolmapäeva hommikul esines Mokornulga leelokoor rahvusvahelisel konverentsil Agroforum Mare Balticum, konverentsi selleaastaseks teemaks oli põllumajanduse panus maaellu, õhtul esineti Obinitsas Setomaa giidikoolitusel.

Neljapäeval toimus Obinitsa Seto seltsimajas Võrumaa kultuuritöötajate töökoosolek. Koosoleku järel külastasid kultuuritöötajad Obinitsa muuseumi ja ateljee galeriid Hal’as Kunn.

Neljapäeval toimus Obinitsa Seto seltsimajas Piiriveere Liideri juhatuse koosolek. Koosolekul andis tegevjuht Rutt Riitsaar ülevaate koostööprojektide seisust, 2016. aasta majandusaasta aruandest ja 2017. aasta esimese taotlusvooru hindamisprotsessist.

Laupäeval toimus Obinitsa külakeskuses pidu, kus esinesid showga DJ Ergo V ja Kristjan Luhasaar.

Meremäe-Obinitsa naiskoori MONK lauljad andsid laupäeval Tõraveres koos Tartu meeskooriga Akadeemiline Emajõgi kontserdi „Tähistaeva killuke”.

Laupäeval toimus Obinitsa muuseumis staarõpetaja Maaja Kalle juhendamisel nukuõmblemise jätkukursus.

Möödunud nädalal Tartus toimunud 16. Supilinna päevade laupäevasel platsipäeval astus üles ka Meremäe valla ansambel SMS Tuhkwizza.

Laupäeval toimus Meremäe noortekeskuses noorteõhtu. Endast ja oma muusikast rääkis räppar Azma, lauamängudest rääkis Tartu lauamängude kaupluse töötaja Marika Novoseltsev.

Pühapäeval korraldas spordiklubi Adrenaliin Meremäe valla noortele Piusa karjääri ümbruses ja matkarajal laserlahingu.

Pühapäeval toimus Obinitsas Iti Leevävabrik ni Küük korraldatud sushi valmistamise koolitus. Õpetati keetma ja maitsestama sushi riisi ning valmistama erinevaid sushi-rulle.

Pühapäeval toimusid Härma külas Härmä, Lindsi ja Navikõ külä tsässonas apostel Tooma pühapäevateenistus ja kirmask.

Pühapäeval käisid Setomaa sootskad ehk Seto Kroonikogo visiidil Petseris. Kohtuti Varvara kiriku ülempreester isa Jevgeniga. Sootskaid võttis vastu ja austas lõunasöögiga Petseri kloostri ülem. Hiljem korraldati ülestõusmispühade auks kontsert kloostri palverändurite keskuses. Püha Petseri kloostri tamme alt korjati tõrusid, et neist kasvatada istikud ja istutada Setomaa eri paikadesse.

Foto: Setomaa sootskad visiidil Petseri seto Varvara kirikus, kus teenib 87-aastane ülempreester isa Jevgeni.

Väikesed põllumajandusettevõtted saavad toetust taotleda

17. aprillil avas PRIA väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotluste elektroonilise eeltäitmise e-PRIAs. 24. aprillist 2. maini saab taotlused uues e-PRIAs ära esitada.

Väikeettevõtetele mõeldud toetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme “Põllumajanduslike majapidamiste ja ettevõtluse areng” alaliik. Käesolev taotlusvoor on neljas, eelarvega 5 mln eurot. Üks ettevõte võib rahastusperioodil saada kuni 15 000 eurot.

Toetuse eesmärk on väikeettevõtete toetamisega aidata kaasa põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele, pakkudes võimalust põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks, sh põhivara moderniseerimiseks. Toetuse saamise tingimused on kehtesestatud maaeluministri määrusega.

Toetust saavad taotleda vähemalt kaks majandusaastat tegutsenud FIEd ja äriühingud, kelle põllumajanduslike toodete müügitulu oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal vahemikus 4000–14 000 eurot ja eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot. Samuti kehtivad nõuded põllumajandusliku toodangu müügitulu osakaalule ettevõtte kogutulust.

Toetust võib taotleda äriplaanis kavandatud tegevusteks. Vähemalt 50% tegevuste maksumusest  tuleb kasutada sellise materiaalse vara, sh bioloogilise vara ostmiseks või sellise hoone või rajatise püstitamiseks, rajamiseks, paigaldamiseks, laiendamiseks või rekonstrueerimiseks, mida saab kasutada põllumajanduslike toodete tootmiseks või töötlemiseks otseselt ja korduvalt vähemalt määruses sätestatud tähtaja jooksul.

Alates 2017. aastast ei saa toetust taotleda kulutusteks, mille abil ehitatakse ehitis või tehakse muu investeering maale, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee trassikoridori asukohaks.

Laekunud toetustaotlusi hindab PRIA määruses loetletud hindamiskriteeriumide alusel. Kui eelarvest kõigi nõuetekohaste ja minimaaalse hindepunktide summa (14 p) kogunud taotluste rahuldamiseks ei jätku, koostab PRIA taotluste paremusjärjestuse. Otsused tehakse hiljemalt 12. juuliks 2017, järgneb toetuse esimese osa (kuni 75% määratud summast) väljamaksmine.

Meetme määrus sätestab nõuded toetuse esimese osa kasutamise, tähtaja ja aruandluse kohta ning tingimused toetuse teise osa kättesaamiseks. Muuhulgas peab toetuse saaja tagama, et ettevõtte omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu oleks taotluse esitamise aastale järgneval teisel majandusaastal vähemalt 10% suurem kui taotlemisele vahetult eelnenud majandusaastal ning ületab taotluse esitamise aastale järgneval teisel majandusaastal 50% kogu müügitulust.

Infot toetuse nõuete ja uues e-PRIAs taotlemise kohta pakub PRIA koduleht www.pria.ee, abi saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja infotelefonil 737 7678.