image_pdfimage_print

Meremäe valla kokkuvõte 05. mai – 11. mai

Mokornulga leelokoor ja Seto Miihi Summ esindasid 9.-10. juunil Lätis Alsungas toimunud viiendal burdoonilaulu festivalil „Soe päike, armastav ema“ Meremäe valda ja Setomaad. Festivali raames anti erinevaid kontserte.

Laupäeval külastasid Meremäe valla noortekeskuse noored  Türi elamusparki ja sõitsid kartidega. Noortel oli võimalus teha tutvust  madal- ja kõrgseiklusradadega, erilahendusega õhusõitudega, vabalangushüppega, tünnisõiduga, sooritada Tarzani hüpet, käia  vaatetornis ja sõita trossil jalgrattaga üle oru.

Laupäeval toimus esimest korda Obinitsas Setomaa jooks, võitis Meremäe mees Ivar Ivanov ja naistest Kristel Sibul. Setomaa jooksu stardi andis Setomaa ülemsootska Aarne Leima. Jooksu lõpetas 657 osalejat, mis ületas oluliselt esialgseid prognoose.

Ivar Ivanov läbis 7,5 km pikkuse raja 25.34-ga. Ligi pool minutit hiljem lõpetas teisena Mart Andresson (26.01),  tulemusega 26.56 oli kolmas Martin Simpson. Naistest võitis Kristel Sibul (28.58), teiseks tuli Tatjana Mannima (31.53) ja  kolmandaks Johanna Udras (32.45).

Kolmel Setomaalt – nii Eesti kui ka Vene haldusalalt – pärit inimesel on taas võimalus väljaspool konkurssi asuda õppima Eesti Maaülikooli rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppesse statsionaarsesse õppevormi. Konkursiväline vastuvõtt toimub Setomaa Valdade Liidu, Seto Kongressi Vanemate Kogo ja Eesti Maaülikooli vahel sõlmitud lepingu alusel. Eesti Maaülikool on võimaldanud Setomaa noortele kolm konkursivälist õppekohta alates 2005. aastast.

Meremäe kooli lõpuaktus toimub neljapäeval  15 juunil algusega kell 17 vallamaja saalis.

Obinitsas toimuva esimese Setomaa jooksu avab ülemsootska Aarne Leima

 

Obinitsas toimuva esimese Setomaa jooksu avab ülemsootska Aarne Leima

Laupäeval, 10. juunil Obinitsas esimest korda toimuva Setomaa jooksu avab Setomaa ülemsootska Aarne Leima. Jooksule on tänaseks registreerunud nelisada inimest, prognoositav osavõtjate arv on üle 500 spordihuvilise.

„Loodame, et Setomaa jooks muutub tulevikus  piirkonna üheks oluliseks spordisündmuseks, mis toob siia turiste ning parandab Setomaa mainet, tuntust ja atraktiivsust,“ lausus Meremäe kultuurijuht Emeri Saluveer. „Liitumine populaarse pikamaajooksu sarjaga pakub selleks tulevikus häid võimalusi.“

Setomaa jooks toimub Meremäe vallas  Obinitsas 10.06.2017, tegemist on Võrumaa pikamaajooksu sarja IV etapiga. Jooksul on kavas kolm erineva pikkusega distantsi (7,5 km, 4,5 km ja mudilaste jooks).

Setomaa jooksul antakse põhidistantsi võistlusklassidele kokku välja 60 auhinda. Võitjatele on välja pandud Pesa hotelli romantikapaketid „Mõeldes Teile kahele“, samuti pääsmed erinevatele suvistele sündmustele nagu Ostrova festival, Seto folk, Käre folk ja Seto Jaanituli. Võimalik on minna lõõgastuma Värska Veekeskusesse.

Võitjatele pakutakse Setomaa tooteid nagu Ostrova mustsõstra mahl, Iti Leeväköögi ja Taarka Tarõ leivad, Lõuna-Antsu talu veiseliha konservid, Pesa Cateringi trühvlid, Värska Vee tooted. Lisaks on võimalik minna kala sööma Piusa ürgoru puhkekeskusesse. Seto Pank on välja pannud seto 10 kroonised mündid, Vana Jüri siibikoda aga oma käsitööseebid.

Setomaa jooksu korraldab MTÜ Kokkuhoid koostöös Võrumaa Spordiliiduga. Lisaks Võrumaa pikamaajooksu sarja toetajatele panid Setomaa jooksu korraldamisele õla alla Meremäe vald, Aigren OÜ, Setomaa Turismitalu, Meremäe kultuuriühing ja Adexpert OÜ.

Obinitsa küla külje all, valdavalt männimetsa radadel puutumatus looduses kulgeva jooksu start antakse laupäeval kell 12.00 Obinitsa külakeskuse juurest. Võistluskeskuses asub lasteala, kohapeal on sauna võimalus ning avatud on kohvik. Enne võistlust toimub soojendusvõimlemine.

Jooksuradade vahetus läheduses asuvad Obinitsa Isaanda Muutmise kirik ja surnuaed, Seto lauluema monument, Obinitsa muuseum ja tsässon, Seto seltsimaja Taarka Tarõ, Seto Ateljee-Galerii Hal´as kunn. Võistluskeskus asub Obinitsa järve kõrval, kus on ka supluskoht.

Emeri Saluveer
Kultuurijuht Meremäe vald
Kokkuhoid MTÜ esindaja
tel +372 585 200 11

Meremäe valla kokkuvõte 29. mai – 04. juuni

Teisipäeval osales Meremäe mudilaste tantsurühm õpetaja Fee Tamme juhendamisel Tartus Tamme staadionil toimunud võimlemispeol.

Kolmapäeval käisid Meremäe lasteaialapsed ekskursioonil Tartus, kus sõitsid ka laevaga.

Reedel toimus Meremäe haridusfoorum, kus arutleti oleviku- ja tulevikuhariduse teemadel ning Meremäe kooli kestmajäämise teemadel. Külalistena esinesid Rosma ja Pikakannu kooli esindajad.

Laupäeval tähistas Obinitsa muuseum sünnipäeva ja sellega seoses avati muuseumis Meremäe valla lauluemadele pühendatud „lauluimmi tarõ“. Tuba on pühendatud inimestele, kelle elukaar oli täis erinevaid laule lapseeast vanaduseni ja toa eesmärk on anda võimalus huvilistele, sugulastele ja tuttavatele lugeda, kuulata ja meenutada olnut. Väljapaneku koostas muuseumipedagoog Õie Sarv.

Kodutoetus lasterikastele peredele

Vähekindlustatud lasterikkad pered saavad kodutoetust taotleda

KredEx alustas 29. mail madala sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri poolt kehtestatud tingimuste alusel panustatakse lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse tänavu üle 3 miljoni euro.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Urve Palo sõnul on viimasel kahel aastal tehtud laste heaolu parandamiseks kordades enam kui kahe viimase kümnendi jooksul. „Igakuine lapsetoetus on kahekordistunud, kolme- ja enamalapselistele on loodud uus toetus, suurendatud on laste osakaalu toimetuleku toetuse taotlemisel, loodud on elatisabifond üksikvanematele, laste huvitegevusse investeeritakse 15 miljonit eurot. Nende muutuste tulemusel on laste süvavaesus vähenenud ligi kaks korda.“

Minister lisas, et lasterikastel perekondadel on vaja ka tuge elamistingimuste parandamisel ja just selleks ongi kodutoetus. „Kodutoetusega panustatakse enam kui kolm miljonit eurot lasterikaste perede elamistingimuste parandamiseks. Kodutoetusega ei lahenda paraku ära kõikide perede muresid. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on alustanud riiklikult toetatud üürielamute programmiga, mis aitab samuti leevendada paljulapseliste perede eluaseme probleeme.“

Võimalus oma elamistingimusi parandada on peredel, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta oli eelmisel aastal kuni 355 eurot kuus. Toetust saavad pered, kellel puudub eluase või olemasolev eluase ei vasta elementaarsetele elamistingimustele, sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga kodus piisavalt sooja temperatuuri. Maksimaalne toetussumma on 8000 eurot, teistkordsel taotlemisel 5 000 eurot.

KredExi eluaseme ja energiatõhususe divisjoni juhi Triin Reinsalu sõnul on toetuse abil tehtavatel töödel selge mõju lasterikaste perede elamistingimuste paranemisele. „Tuginedes eelmiste aastate kogemusele, saab eraldatud 3,2 mln euro eest ka sel aastal oma elutingimusi parandada ligikaudu 350 peret ehk toetuse tulemusel paranevad rohkem kui tuhande lapse olmetingimused. Toetus võimaldab parandada hoonete konstruktsioone ning suurendada kodude energiatõhusust, mis tõstab perede elukvaliteeti ja võimaldab muuta laste kasvukeskkonna oluliselt paremaks.“

Tagastamatut toetust saab kasutada mitmeti. Näiteks eluaseme püstitamise, renoveerimise, ümberehitamise või laiendamisega seotud väljaminekuteks, aga ka eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude rajamise, muutmise või asendamisega seotud kulutusteks. Lisaks võib seda kasutada eluaseme soetamiseks juhul, kui leibkonnal ei ole päris oma kodu või leibkonna omandis olev maja või korter ei vasta kaasaegsetele elamistingimustele, sealhulgas on mõistlikel eeldustel pere jaoks liiga väike. Eelmisel aastal kasutati toetust kõige enam eluaseme renoveerimiseks ja eluaseme soetamiseks.

Taotlusi saab esitada kuni 30. juunini käesoleval aastal. Lisainfot tingimuste ja taotlemise kohta saab KredExi kodulehelt www.kredex.ee.

Varasematel aastatel toetust saanud pered peavad korduva toetuse taotlemise hetkeks olema eelmise toetuse sihtotstarbeliselt ja tähtaegselt ära kasutanud ning esitanud ka KredExile seda kinnitava lõpparuande.

Meremäe valla kokkuvõte 22. mai – 28. mai

Möödunud nädalal toimusid Meremäe valla 95. sünnipäevale pühendatud sündmused: valla asutamisest möödus 95 aastat ja taasloomisest 25 aastat. Juubelinädal kestis 20.–28. maini.

Esmaspäeval toimus migulapäeva kirmas Kropkoval Helbi külas. Migulapäev on tuntud kui piiskop Nikolause (jõuluvana prototüüp) ümbermatmisega seotud tähtpäev.

Teisipäeval tähistati migulapäeva eakate peoga vallamajas, kus loeng-kontserdi andis kristallheli kaussidel Aivar Täpsi. Õhtul peeti Meremäe noorte ja vallavalitsuse ning volikogu meeskondade vaheline jalgpallilahing, mille võitsid noored.

Kolmapäeval toimus Meremäe vallavolikogu istung, päevakorras oli Meremäe valla elutööpreemia määramine, hankekorra muutmine ja valla teede katendite uuendamine.

Kolmapäevasel muusikaõhtul Meremäe koolis said huvilised kuulata-vaadata muusikalisi kollektiive. Täistundidel toimunud trepikontsertidel esinesid Vastseliina muusikakooli noored ja õpetajad, duett Kats ja Pets (Katrin Pavlova ja Peeter Pai), Meremäe pensionäride ansambel Meelespea (juhendaja Elenora Aida) ja Meremäe-Obinitsa naiskoor MONK (dirigent Valdur Helm).

Neljapäev algas juubelitamme istutamisega Obinitsa lauluema parki, kus tammepuust laulis Mokornulga leelokoor ja sõnavõttudega esinesid volikogu esimees Arno Vares, ülemsootska Aarne Leima ning Obinitsa muuseumi juhataja Eve Ellermäe.

Neljapäev jätkus Obinitsa pensionäride seltsi kevadpeoga Obinitsa külakeskuses. Kevadpeol astusid üles Obinitsa pensionäride seltsi tantsutrupp, Meremäe pensionäride seltsi ansambel Meelespea, Mokornulga leelokoor, näitemängu esitasid Guuri Piholaan ja Leida Mägiste.

Neljapäeva õhtul vaadati ateljee-galeriis Hal’as Kunn ühiselt Vanemuise teatri suvelavastust „Obinitsa”, mida kommenteerisid näidendi autor ja etenduse osatäitjad.

Reedel toimus vallamaja saalis volikogu esimehe Arno Varese ja vallavanema Aivar Lutsu vastuvõtt. Vastuvõtul anti üle Meremäe valla elutööpreemia ja tänukirjad Meremäe valla arengusse panustanud inimestele ja vabaühendustele. Elutööpreemia pälvis Meremäe raamatukogu juhataja Anni Lahe.

Laupäeval tähistati Meremäe vallas koolihariduse andmise 110. aastapäeva. Meremäe kooli vilistlastele, õpetajatele ja kooliperele korraldati ekskursioon Meremäe piirkonnas, päeva jooksul oli avatud kohvik ja töötas fotograaf. Meremäe koolis toimus aktus ja hiljem tantsuõhtu ansambliga Hea Story.

Pühapäevasel ekskursioonil oli vallarahval võimalus tutvuda Piusa kordoni ruumidega, vaadata masinaparki ning kordoni teenistuskoera ja tema juhi etteastet.

Meremäe vallavolikogu esimees Arno Vares koos Obinitsa pensionäride seltsi liikmetega lauluema parki juubelipuud istutamas koos Mokornulga leelokooriga.

Meremäe-Obinitsa naiskoor MONK ja dirigent Valdur Helm pärast muusikaõhtul antud trepikontserti Meremäe koolis.

Setomaa arenguprogrammi 2017. aasta taotlusvoor on avatud 01. – 19.06.2017

Setomaa arenguprogrammi 2017. aasta taotlusvoor on avatud 01. – 19.06.2017

Programmi eesmärk on toetada projekte Setomaa arengueelduste tugevdamiseks ja paremaks kasutamiseks.

Programmi raames saavad taotlejad olla Mikitamäe, Värska, Meremäe ja Misso vald ning programmi piirkonnas tegutsevad mittetulundusühendused ja sihtasutused.

 Taotletava toetuse maksimaalne suurus on 32 000 eurot.

2017. a programmdokument, eeltaotluse vorm  ja toetusest teavitamise juhend on kinnitatud maaeluministri 19.05.2017 käskkirjaga nr 58 “Setomaa arenguprogrammi kehtestamine 2017. aastaks”.

 Infopäev taotlejatele toimub 06.06.2017 algusega kell 12 Värska kultuurikeskuses. Infopäevale registreerumine: info@setomaa.ee

Vormikohane eeltaotlus tuleb esitada SVL-le:

  • elektrooniliselt aadressil info@setomaa.ee perioodil 01.-19.06.2017.
  • kui elektrooniliselt esitatav taotlus on digiallkirjata, tuleb esitada ka allkirjastatud paberil taotlus posti teel või käsipostiga aadressil SVL, Obinitsa 65301, Võru maakond. Hiliseim postitempel võib olla 19.06.2017. a.

 Programmdokument, eeltaotluse vorm ja muu info on leitav

Täpsem informatsioon eeltaotluse esitamise kohta saab Kaja Tulluselt, info@setomaa.ee

Meremäe valla kokkuvõte 15. mai – 21. mai

Kolmapäeval jõudis vallarahva postkastidesse Meremäe ajalehe mainumber.

Meestelaulu park Seto Miihi Summ osales kolmapäeval soome-ugri teemaõhtul Eesti Rahva Muuseumis. Kohvikukontserdil tutvustati Seto kultuuri ja kõlas Seto meeste laul.

Laupäeval algas Meremäe valla juubelinädal – valla asutamisest möödub 95 aastat ja taasloomisest 25 aastat. Valla sünnipäeva tähistamise kulminatsiooniks kujuneb 20. maist kuni 28. maini toimuv juubelinädal.

Juubelinädala esimeseks sündmuseks oli „rohevahetus” Obinitsa muuseumi hoovis. Rohevahetusel vahetati ilu- ja tarbetaimi, pistikuid, seemneid, sibulaid, juurikaid ning aiatarbeid.

Teiseks avaürituseks oli laupäeval toimunud seitsmes roosipäev Meremäe koolimajas, kus avasõnad ütlesid Meremäe vallavolikogu esimees Arno Vares ja ülemsootska Aarne Leima. Loengu värvide mõjust inimese tervisele pidas kirjanik Ingvar Luhaäär. Roosipäeval toimusid käsitöö töötoad ja käsitöö müüginäitus.

Laupäevasel muuseumiööl „Mängude- ja jutuõhtu” korraldati otsimismäng Obinitsa külas, mänguautode veeretamise võistlus loomkal ja toimusid erinevad mängud (keksud, kabe, lauamängud, tubateater). Zooloog ja jahindusteadlane Nikolai Laanetu kõneles kalade ja loomade pulmamängudest.

Meremäe noored käisid laupäeval Piusa matkarajal laserlahingut pidamas ja Obinitsa külakeskuses toimus õhtul DJ Ergo korraldatud noortedisko, kus esitamisele tulid uuemad ja vanemad klubimuusikahitid.

Pühapäeval tegid Meremäe noored Obinitsa külakeskuse noortetoas seinamaalinguid. Noortele tuli abiks tänavakunstnik Von Bomb, kelle tuntuimaks tööks on Tallinna Ülemiste City linnakus asuv Baltimaade suurim seinamaaling.

Meremäe vald alustas juubelinädala tähistamist

Algas Meremäe valla juubelinädal

 Eile algas Meremäe valla juubelinädal ─ valla asutamisest möödub 95 aastat ja taasloomisest 25 aastat. Juubelipidustuste käigus istutatakse lauluema parki juubelipuu, külastatakse Piusa kordonit, tähistatakse 110 aasta möödumist koolihariduse algusest ja tehakse seinamaalinguid.

Meremäe valla sünnipäeva tähistamise kulminatsiooniks kujuneb 20. maist kuni 28. maini toimuv juubelinädal.  Nädala avaüritustena toimus laupäeval VII Roosipäev käsitöötubade ja näitus-müügiga. Laupäevases juubeliprogrammis olid veel „rohevahetus“ ja muuseumiöö Obinitsas ning noortepidu külakeskuses.

Pühapäeval teevad Meremäe noored Obinitsa külakeskuse noortetoas seinamaalinguid. Noortele tuleb abiks tänavakunstnik Von Bomb, kelle tuntuimaks tööks on Tallinna Ülemiste City linnakus asuv Baltimaade suurim seinamaaling.

Esmaspäeval on Kropkova külas Helbi kirmas ja teisipäeval eakatele pühendatud Migulapäeva pidu Meremäe vallamajas. Kolmapäevasel muusikaõhtul toimuvad Meremäe koolimajas igal täistunnil kontserdid.

Neljapäev algab juubelipuu istutamisega Obinitsa lauluema pargis, millele järgneb pensionäride kevadpidu Obinitsa külakeskuses. Päeva lõpetab teatrietenduse „Obinitsa“ vaatamine Ateljee Galeriis Hal as Kunn, mida kommenteerivad näitlejad Merle Jääger, Marje Metsur, Iti Toom ja autor Ülle Kauksi.

Reedel toimub Meremäe valla volikogu esimehe ja vallavanema pidulik vastuvõtt ja laupäeval tähistatakse 110 aasta möödumist koolihariduse andmisest Meremäel. Juubelinädala lõpetab pühapäeval toimuv vallarahva külastus Piusa kordonisse, kus vallarahval on võimalik tutvuda kordoni ruumidega.

Juubelinädalal on võimalik vaadata erinevaid näitusi valla ajaloost nii Obinitsa kui Meremäe raamatukogus. Meremäe koolimajas on külalistele vaatamiseks üles seatud Raili Riitsaare näitus „Elu mustrid seto tikandis“ ning Ateljee Galeriis Hal as Kunn saab näha ajaloolist fotonäitust Ivvo Kalju perest ja kaasaegsest Seto kunstist.

Meremäe vald sündis Petserimaal möödunud sajandi 20-ndate aastate algul läbiviidud haldusterritoriaalse reformi tulemusena, mille käigus moodustati 4 suure valla asemele 11 väiksemat. Nende hulgas oli ka Meremäe vald, mis esialgu kandis Obinitsa nime. Vastavasisuline siseministri käskkiri kannab kuupäeva 23. mai 1922.

Uuesti kinnitati Meremäe valla omavalitsuslikku staatus alates 5. märtsist 1992. aastal Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimehe Arnold Rüütli otsusega. Taastatud omavalitsusliku staatusega sai valla maakondlikuks asukohaks Petserimaa asemel Võrumaa.
MEREMÄE JUUBELI AJAKAVA:
http://vald.meremae.ee/wp-content/uploads/2017/05/meremae_juubeli_kava_A3.pdf

Lisainformatsioon:
Emeri Saluveer
Meremäe valla kultuurijuht
tel +372 585 200 11

 

Meremäe valla kokkuvõte 08. mai – 14. mai

Meremäe pensionäride seltsing pidas teisipäeval vallamaja saalis kevadpidu. Esinesid Meremäe lasteaia lapsed, kes laulsid õpetaja Peeter Pai kitarri saatel, lugesid luuletusi ja tantsisid. Külla oli kutsutud ka Obinitsa pensionäride seltsing, nende poolt esitati mitu tantsu. Meremäe pensionärid esitasid Elenora Aida lavastatud näitemängu „Halb uudis” ja lauludega esines seltsingu ansambel. Pärast kontserti tähistati ühise laua taga tähtpäevi ning lauldi ja tantsiti.

President Kersti Kaljulaid külastas kolmapäevase Meremäe valla visiidi käigus Obinitsa külakeskust, kus tutvus käsitöömeistrite Margit Mehilase töökojaga, Terje Lillmaa käsitöötoaga, Priit ja Sirli Vaariku Särgikojaga ning Seto Käsitüü Kogo ruumidega. Presidendile näidati Obinitsa külakeskuses asuva lasteaia ja raamatukogu ruume ja sealseid võimalusi ning inimesi.

Külakeskuse külastamise järgselt liikus president aga Seto Ateljee-Galeriisse Hal’as Kunn ja sealt edasi juba Meremäele OÜ Lõuna-Antsu talu töökotta, kus vesteldi talu pererahvaga maaelust. Härma külas Margus Timmo talus kõneldi üldisemalt Setomaa elu teemadel ja külastati ühiselt Härmä, Navikõ, Lindsi ja Ignasõ külade tsässonat. Päeva lõpetas kirmas külaplatsil.

 

Meremäe pensionäride seltsingu ansambel kevadpeol esinemas.