image_pdfimage_print

Vallarahva jõulupidu

16. detsembril 2017 algusega kell 19 Setomaa Turismitalos

VALLARAHVA JÕULUPIDU

Meeleolu loovad naiskoor MONK

pensionäride ansambel MERIBEL

ansambel Pääväpüürdja

Tantsumuusika ansamblilt KORGITSER

TULESHOW Fire within

Pilet 5 €

Pileti hinna sees kultuuriprogramm, kuum kohv ja tee. Avatud baar.

Kohtade arv piiratud!

Laudade broneerimine ja piletite müük 5606 2951 ja 785 6666

Võru Maavalitsus küsitleb Meremäe valla ja Luhamaa nulga külade elanikke Setomaa valla maakondliku kuuluvuse kohta

PRESSITEADE
Võru Maavalitsus
07.07.2017

Võru Maavalitsus küsitleb Meremäe valla ja Luhamaa nulga külade elanikke Setomaa valla maakondliku kuuluvuse kohta

Vabariigi Valitsus otsustas Meremäe, Mikitamäe ja Värska valla ühendamisel ning Misso valla kuueteistkümne küla üleandmisel moodustada haldusreformi käigus uue omavalitsuse – Setomaa valla. 6. juulil otsustas valitsus, et Setomaa valla maakondliku kuuluvuse otsustamiseks küsitakse piirkonna elanike arvamust ning selleks tegi valitsus Võru ja Põlva maavanemale ülesandeks viia läbi elanike küsitlus kogu ühineval territooriumil.

Võru Maavalitsus korraldab küsitluse Meremäe valla ja Misso valla Hindsa, Koorla, Kossa, Kriiva, Leimani, Lütä, Mokra, Määsi, Napi, Pruntova, Põrstõ, Saagri, Tiastõ, Tiilige, Tserebi ja Toodsi külade elanike arvamuse väljaselgitamiseks loodava Setomaa valla maakondliku kuuluvuse osas 12.-13. juulil 2017.

Elektrooniliselt saab küsitlusele vastata 12. juulil 2017. a kell 8.00 – 20.00 veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee. Link küsitluskeskkonda tehakse kättesaadavaks ka Võru Maavalitsuse kodulehel www.voru.maavalitsus.ee.

Küsitluspunktis saab küsitlusele vastata 13. juulil kell 10.00 – 20.00. Küsitluspunktid asuvad:

  1. Meremäe küsitluspunkt – Meremäe Vallavalitsuses Meremäe külas (Meremäe küsitluspunktis saavad küsitlusele vastata Meremäe valla elanikud).
  2. Luhamaa küsitluspunkt – Collade tolliagentuuri ruumides Lütä külas Missos (Luhamaa küsitluspunktis saavad küsitlusele vastata Misso valla  Hindsa, Koorla, Kossa, Kriiva, Leimani, Lütä, Mokra, Määsi, Napi, Pruntova, Põrstõ, Saagri, Tiastõ, Tiilige, Tserebi ja Toodsi külade elanikud).

Küsitluslehele on kantud küsimus: „Kas toetate loodava Setomaa valla kuulumist Põlva maakonda või Võru maakonda?“ vastusevariantidega „Põlva maakonda“ ja „Võru maakonda“.

Küsitlusest on õigus osa võtta vähemalt 16-aastasel Meremäe valla või Misso valla vastavate külade elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Meremäe vallas või Misso valla vastavates külades.

Täiendav info:
Eveli Kuklane
Maasekretär
Võru Maavalitsus
eveli.kuklane@voru.maavalitsus.ee
tel 502 5936.

Meremäe valla kokkuvõte 26. juuni – 02. juuli

Värska vallas Nedsaja külamajas toimusid esmaspäeval Seto kongressi vanemate kogu korraldatud mõttetalgud, mille eesmärk oli sügisel 12. korda toimuva Seto Kongressi ettevalmistamine.

Kolmapäeval toimunud Meremäe vallavolikogu istungi päevakorras olid MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus asutamine, SA Võrumaa Arenduskeskus asutamine, OÜ Meremäe Vesi põhikirja muutmine, majandusaasta aruande kinnitamine ja esimene lisaeelarve.

Reedel ja laupäeval toimusid Obinitsa muuseumi vabaõhufi liaalis Luikjärve talus Hardi Volmeri mängufi lmi „Johannes Pääsukese tegelik elu” võtted. 2019. aastal esilinastuv fi lm jutustab loo Eesti esimesest fi lmitegijast Johannes Pääsukesest, tema jäädvustas ka esimest korda ajaloos liikuvale pildile Setumaa elanikud.

Laupäeval avanes Setomaa kultuuriprogrammi lisataotlusvoor, voor on avatud 1. augustini.

Meremäe kooli renoveerimise hankel osutus edukaks OÜ JB Ehituse pakkumus. Ehitustööd koolimajas on alanud.

Pühapäeval tähistati 65 aasta möödumist Obinitsa uue kiriku pühitsemisest. Toimusid piiskoplik liturgia ja ristikäik Obinitsa kalmistule ning lõunasöök kiriku juures. Surnuaial mälestati Obinitsa koguduse esimest preestrit Polikarp Muravesikit ning sõja- ja pärastsõjaaegset preestrit Peeter Tamme. Samas tähistati 20 sõprusaasta möödumist Obinitsa koguduse ja Põhja-Karjala Taipale õigeusukogudusega, mille puhul kinkis Taipale kogudus Obinitsale kolme õunasordiga õunapuu.

Obinitsa uue kiriku 65 aasta juubeli ristikäik Obinitsa kalmistule.

Folklooriõhtu

Reedel, 7. juulil kell 19 Meremäe noortekeskuse juures

XXIII Võru Folkloorifestivali

FOLKLOORIÕHTU

Makedoonia folklooriansambel “Toska-Zletovo”

Makedoonia folklooriansambel “Toska-Zletovo” on tegutsenud 73 aastat ja osalenud selle aja jooksul rahvusvahelistel festivalidel üle maailma: Hiinas, Inglismaal, Soomes, Prantsusmaal, Hollandis, Portugalis, Belgias, Türgis ja mitmetes teistes riikides. “Toska” liikmete hulka kuulub kokku üle 200 tantsija, pillimehe ja laulja.

Tasuta. Vihmase ilma korral vallamaja saalis.

Meremäe valla kokkuvõte 19. juuni – 25. juuni

Teisipäeval  avati Tallinnas Eesti Käsitöömaja Rahvakunstigaleriis Seto Käsitüü Kogo meistrite ühisnäitus “Tulitsidõ tungõldõga, vasitsidõ vangõrdõga”, mis on inspireeritud Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu 2017. aasta teemast “Tulest tulnud”. Näitusele panid oma tööd välja Evar Riitsaar, Raivo Jänesmägi, Aili Palm, Merlin Lõiv, Sirje Rump ja Ain Raal ning näitus jääb avatuks 10. juulini 2017

Kolmapäeva õhtul kogunes Meremäe mäele meelt avaldama üle 30 vallaelaniku, kes on vastu vabariigi valitsuse plaanile liita Setomaa vald Põlvamaaga.

Meremäe valla jaanituli toimus reedel Meremäe mäel.   Võidutule toojateks Meremäe mäele olid traditsiooniliselt kaitseliitlased, sealsamas tunnustas kaitseliitlane Aare Hõrn Meremäe valla tublisid kaitseliitlasi. Jaanitulel anti üle Hilana Taarka nimelised kultuuripreemiad ja heakorrakonkursi „Kaunis Kodu“ tunnustused. Toimusid lõbusad mängud, avatud oli kohvik ja tantsuks mängis ansambel „Must Panter“.

Esmakordselt välja antava Hilana Taarka nimelise kultuuripreemia pälvisid noorte kategoorias Timo Lillmaa, loovisikute kategoorias Vassili Lillepuu ja kollektiivide kategoorias Mokornulga leelokoor. Hilana Taarka nimeline preemia on tunnustus seto pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud silmapaistva töö eest.

Meremäe valla heakorrakonkursi „Kaunis kodu“ raames tunnustati Linnar Lõvinurme ja Ivar Lõvinurme kodu Sirgova külas, Margus Timmo kodu Härmä külas, Janek Tamme kodu Obinitsa külas, Ene ja Paul Ivanovi kodu Tääglova külas ning Liidia ja Kalev Leoste kodu Navikõ külas.

Meremäe valla jaanituli Meremäe mäel

Kaitseliitlane Aare Hõrn tunnustamas Meremäe valla kaitseliitlast Rein Tarrost

Lisataotlusvoor Setomaa kultuuriprogramm 2014-2018 projektidele

Avatud 1.juulist-1.augustini 2017.
Rahastatakse sündmusi, mis toimuvad pärast 10.augustit kuni 2017. aasta lõpuni.

Setomaa kultuuriprogramm 2014-2018 on jätkuks Kultuuriministeeriumi poolt aastatel 2003-2005 rahastatud Setomaa kultuuriprogrammile, Setomaa riiklikule kultuuriprogrammile 2006-2009 ning Setomaa kultuuriprogrammile 2010-2013.

Programmi eesmärgiks on hoida Setomaa kultuurilist ja keelelist eripära, elulaadi, tavasid, kombeid ning oskusi. Tugevdada seto keele ja pärimusliku kultuuri keskkonda, laiendada seto keele kasutusvaldkondi ja tugevdada kultuuriruumi kogukonda.

Programmi abil soovitakse kaasa aidata vaimse kultuuripärandi säilimisele ja püsimisele elavas kasutuses, selle taastumisele, arengule ning elujõulisuse tagamisele. Oluline on just noorte sidumine esivanemate keele ja kultuuripärandiga ning kohalikus kultuuris osalejate ringi laiendamine, aga ka sellele kaasa aitavate tegevuste toetamine väljaspool Setomaad.

Programm toetab UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni ning UNESCO kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooni eesmärkide täitmist.

Programmi tekst
Taotlemine
Aruandlus

Programmi koordinaator:
Marika Kutser
tel: 600 9176
E-post: marika.kutser@rahvakultuur.ee

Seto Instituudi üliõpilastööde konkurss

SA Seto Instituut kuulutab välja 2017. a preemiakonkursi parimate seto-teemaliste bakalaureuse- ja magistritööde leidmiseks.

Preemia eesmärk on ergutada üliõpilasi ja kraadiõppureid tegelema Setomaad/setosid käsitlevate teemadega.

2017. aasta 1. juuliks oodatakse preemiakonkursile 2015‒2017 kaitstud seto-teemalisi bakalaureuse- ja magistritöid (sh rakenduslikke), olenemata erialast, valdkonnast või kõrgkoolist. Tööd palume saata digikujul (või lingina töö asukohale) aadressil info@setoinstituut.ee.

Seto Instituut kuulutab parimad üliõpilastööd välja 5. augustil 2017 toimuval Seto kuningriigipäeval Luhamaal. Mõlemas kategoorias on võidutöödele ette nähtud rahaline preemia.

Preemiakonkurssi toetab Setomaa kultuuriprogramm.

Kontakt ja info:
Helen Külvik
SA Seto Instituut
Tel 52 94 033
info@setoinstituut.ee

Konkurss “Nopi Üles!” ootab noortelt uusi ideid

Noored saavad taas esitada omaalgatuslikke ideid konkursile “Nopi Üles!”, et viia ellu oma soov kogukonna arengu toetamiseks.

Tänavu on saanud omaalgatustele toetust, nõustamist ja tuge juba 43 noortegruppi. Kuus omaalgatust on juba läbi viidud, ülejäänud tegevused on veel käimas. Projektimeeskonnas osalevad noored saavad väärtuslikke kogemusi selle kohta, kuidas oma ideed sõnastada, esitleda ja teostada nii, et sellest võidab terve kogukond.

Projektijuhi Riin Luksi sõnul on noored kogukonna arengule kaasa aitamisel aktiivsed ja motiveeritud, mida näitab ainuüksi esitatud ideede arv. Tänavu on positiivse hinnangu saanud 43 projekti.

“Kõik noored on saanud tagasisidet ja nõustamist, kuidas oma ideed arendada ja kogukonnale esitleda. Kogukonna poolehoidu on tunda, noortele elatakse kaasa läbi kommentaaride, ettepanekute ja muidugi toetushääletamisega,” ütles Luks. “Üks esimesi ideid, mis hindamisele jõudis, oli näiteks Kiviõli Rahva Ringhääling, mis oma tegevusega jõudis ka ERRi uudistesse.”

“Nopi Üles!” toetab maksimaalselt 2000 euroga 7-26aastaste noorte projekte, milleks on objekti korrastamine, koolitus või vahendi soetamine. On oluline, et idee arendaks kogukonda ning oleks kasulik ka pikemas perspektiivis.

Rahastusvõimaluse algatanud Eesti Noorsootöö Keskuse direktori Edgar Schlümmeri sõnul põlevad noored soovist ise teha, mida on näidanud nii “Nopi Üles!” kui ka teised noorte ettevõtlikkust toetavad algatused.

“Näeme igapäevaselt, kuidas noored tahavad ise oma elu ja kogukonda mõjutada ning teha ise midagi ära,” rääkis Schlümmer. “Andes neile selleks võimaluse, sünnivad nende vajadusi kõige täpsemini arvestavad tulemused. Noorte toetamine “Nopi Üles” tegevuste kaudu on mitmekülgselt tulemuslik, sest läbi noorte ettevõtlikkuse toetamise ei teki lisaväärtus ainult neile endile või nende kogukonnale, vaid tervele Eesti ühiskonnale laiemalt.”

2016. aastal sai tänu noorte enda initsiatiivile ja “Nopi Üles” toetusele korda näiteks Põltsamaa lastebassein, kogukonna ühise pingutusena korrastati Sindis jalgpalliväljak, Hageris loodi mudelautoring, Elvasse soetati kiiged ja Räpina noortekeskusesse vahendid kokandusringi läbiviimiseks.

Kõikidest omaalgatustest saab lähemalt lugeda “Nopi Üles!” blogi kaudu aadressil www.nopiyles.blogspot.com ja Facebooki lehel www.facebook.com/nopiules. Oma ideid saab esitada alates 14. juunist aadressil https://goo.gl/forms/cDOltSdxxKElUoPW2 asuva vormi kaudu.

Kogukonna arengule suunatud noorte ideede toetamise projektifondi „Nopi Üles“ viib läbi Eesti Avatud Noortekeskuste ühendus. “Nopi Üles” tegevuste elluviimist  rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF-ist kaasrahastatud programmis “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

Lisainfo: Nopi Üles projektijuhilt Riin Luksilt; riin.luks@ank.ee, 58083744

Meremäe valla kokkuvõte 12. juuni – 18. juuni

Kolmapäeval toimus Meremäe-Obinitsa naiskoori hooaja lõpetamine, kus tehti kokkuvõtteid möödunud hooajast ja planeeriti uut hooaega.

Neljapäeval toimus Meremäe kooli 9.  klassi lõpuaktus vallamaja saalis. Meremäe kooli lõpetas kuus noort.

Nädalavahetusel toimus Setomaal, Värskas muusika- ja matkafestival Seto Folk “Metsa poole”,  kus  kolme päeva jooksul oli hulgaliselt kontserte, matku ja õpitubasid. Lisaks oli koguperefestivalil põnev lasteprogramm, ehtsas jurtas sai vaadata soome-ugri filme ning osaleda muruülikooli loengutel.

Meremäe vallas tegutsevatest muusikakollektiividest astusid üles Mokornulga Leelokoor ja  punkbänd SMS Tuhkwizza ning ansambel Pääväpüürdjä. Seto Folgi muruülikoolis Seto talumuuseumi hoovis pidas loengut „Setode identiteet“  Seto Infoseltsi juhataja ja Seto Panga president Rein Järvelill.

Meremäe valla jaanituli toimub reedel algusega kell 20 Meremäe mäel, tantsuks mängib ansambel Must Panter, avatud on kohvik ja toimuvad lõbusad mängud.