image_pdfimage_print

Vara avalik suuline enampakkumine 26 .septembril vallavalitsuses

Meremäe Vallavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel vallale kuuluva alljärgneva vara:

Kinnistu: Obinitsa õpetajate maja, katastritunnusega 46001:001:0365, pindalaga 4816 m2, sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa, sihtotstarvet saab muuta , asukohaga Obinitsa küla, Meremäe vald , Võru maakond, alghinnaga 3000€;

Enampakkumine toimub 26. septembril 2017 algusega kell 15.00 Meremäe vallamajas, aadressil Meremäe vald, Meremäe küla.

 • enampakkumise osavõtutasu 10 eurot
 • enampakkumise tagatisraha 300 eurot

Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tuleb maksta Meremäe Vallavalitsuse kontole EE261010402013734003 AS SEB Pank või kontole EE292200001120266930 AS Swedbank või Meremäe Vallavalitsuse kassasse hiljemalt 26.09.2017 kella 14.00ks. Panka tasumisel võtta enampakkumisele kaasa maksekorralduse koopiad.

Enampakkumise võitja on kohustatud 10 kalendripäeva jooksul peale enampakkumise tulemuste talle teatavaks tegemist sõlmima üheaegselt notariaalse müügi- ja asjaõiguslepingu ja tasuma pakutud ostuhinna täies ulatuses Meremäe Vallavalitsuse kontole enne notariaalse tehingu vormistamist. Kui võitja seda kohustust ei täida või ei täida tähtaegselt, tühistab Meremäe vallavalitsus enampakkumise tulemused ja võitja kaotab õiguse kinnistu omandamiseks selles enampakkumismenetluses.

Enampakkumise võitja tasub kinnistu müügi vormistamise kulud (riigilõiv, notari tasud j.n.e)

Objektidega tutvumiseks on vajalik eelnev kokkulepe telefonil: 5183557, Ago Keir

Küttepuude hange

TEADE

 

 

Meremäe Vesi OÜ kuulutab välja hanke Meremäe koolihoone kütmiseks kvaliteetse kuiva küttepuu ostmiseks, halu pikkus 100 cm, halu minimaalne läbimõõt 5 cm ja maksimaalne 20 cm (jämedamad puud peavad olema lõhutud). Minimaalne pakutav kogus 10 ruumimeetrit. Puude hinna sisse peab jääma transport Meremäe kooli juurde ja riita ladumine. Ostetav kogus 150-200 ruumimeetrit

Küttepuude tarnimise aeg 10.09-31.10.2017.a.

Pakkumisi ootame hiljemalt 5. septembriks 2017.a. suletud ümbrikus Meremäe Vallavalitsuses või e-posti teel ago.keir@ meremae.ee

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • Pakkuja nimi (isik, kellega sõlmitakse ostu-müügi leping)
 • Pakkuja isikukood või registrinumber ja kontaktandmed (aadress, kontakttelefon)
 • Maksimaalne pakutav küttepuude kogus ruumimeetrites
 • Ühe ruumimeetri küttepuude hind kõigi kuludega (puud ,transport, riita ladumine jne.) + käibemaks (kui lisandub).

 

 

 

OÜ Meremäe Vesi juhatus

Teade killustik

Teade

Vallaelanikud, kes soovivad saada 2017. aastal tasuta killustikku, palume esitada avaldus vallavalitsusele hiljemalt 05.06.2017.a. Killustiku jagamisel on eelistatud ühiskondlikud objektid ja teed. Eraldatav killustik tuleb karjäärist ära vedada hiljemalt 2017 aasta 1 oktoobriks, peale seda killustikku enam ei väljastata ja jaotus kaotab oma kehtivuse. Killustiku eraldamisest antakse teada valla kodulehel.

Teade ohtlike jäätmete vedu

KODUMAJAPIDAMISES TEKKINUD OHTLIKE   JÄÄTMETE VEDU MEREMÄE  VALLAS 2017. aastal

OJ konteinerisse ohtlikke jäätmeid enam ei koguta

 Meremäe vallas, kus puudub jäätmejaam korraldab AS Eesti Keskkonnateenused kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete kogumiseks aasta jooksul 3 jäätmeringi, kooskõlastades aja ja marsruudi omavalitsusega. Jäätmeringil võetakse elanikelt vastu punktides 1-7 loetletud (tasuta vastu võetavad) jäätmeid:

1.ohtlikud jäätmed

2.vanarehvid

3.vanapaber ja papp

4.elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende jäätmed (komplektsed)-mitte komplektse eest tuleb tasuda

5.vanametall

6.puhas lehtklaas

7.kasutuskõlblik mööbel (ruumi olemasolul)

 Veoringil vaba ruumi olemasolul võidakse võtta tasuta vastu:

8.pakendijäätmed

9.töötlemata puit

10.tellised (terved)

  Teenindaja registreerib ohtlike jäätmete üleandmisel üleandjad isikuliselt ja jäätmete kogused liigiti.

Eelpool loetletud ohtlikke jäätmeid saavad ära anda Meremäe valla elanikud 18. juunil alljärgnevalt:

 

Obinitsas kaupluse plats   15:00-15:30
Meremäel   korrusmajade juures 15:45-16:30

Järgmiste veoringide toimumisajad on täpsustamisel.

 Ago Keir           Meremäe Vallavalitsuse liige

Küttepuude ostmise hange

TEADE

 

Meremäe Vesi OÜ kuulutab välja hanke Meremäe koolihoone kütmiseks kvaliteetse kuiva küttepuu ostmiseks, halu pikkus 100 cm, halu minimaalne läbimõõt 5 cm ja maksimaalne 20 cm (jämedamad puud peavad olema lõhutud). Minimaalne pakutav kogus 10 ruumimeetrit. Puude hinna sisse peab jääma transport Meremäe kooli juurde ja riita ladumine. Ostetav kogus 210-215 ruumimeetrit.

Küttepuude tarnimise aeg 01.09-31.10.2016.a.

Pakkumisi ootame hiljemalt 28. juuliks 2016.a. suletud ümbrikus Meremäe Vallavalitsuses või e-posti teel ago.keir@ meremae.ee

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • Pakkuja nimi (isik, kellega sõlmitakse ostu-müügi leping)
 • Pakkuja isikukood või registrinumber ja kontaktandmed (aadress, kontakttelefon)
 • Maksimaalne pakutav küttepuude kogus ruumimeetrites
 • Ühe ruumimeetri küttepuude hind kõigi kuludega (puud ,transport, riita ladumine jne.) + käibemaks (kui lisandub).

OÜ Meremäe Vesi juhatus

OHTLIKE JÄÄTMETE VEDU 16. juulil 2016.a.

KODUMAJAPIDAMISES TEKKINUD OHTLIKE

     JÄÄTMETE VEDU MEREMÄE  VALLAS

 

OJ Konteinerisse ohtlikke jäätmeid enam ei koguta

Meremäe vallas, kus puudub jäätmejaam korraldab Eesti Keskkonna-teenused kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete kogumiseks aasta jooksul 3 jäätmeringi, kooskõlastades aja ja marsruudi omavalitsusega. Jäätmeringil võetakse elanikelt vastu vähemalt A grupi punktides 1-7 loetletud (tasuta vastu võetavad) jäätmeid:

 

1.ohtlikud jäätmed

2.vanarehvid

3.vanapaber ja papp

4.elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende jäätmed (komplektsed)-mitte komplektse eest tuleb tasuda

5.vanametall

6.puhas lehtklaas

7.kasutuskõlblik mööbel (ruumi olemasolul)

 

Veoringil vaba ruumi olemasolul võidakse võtta tasuta vastu:

8.pakendijäätmed

9.töötlemata puit

10.tellised (terved)

Teenindaja registreerib ohtlike jäätmete üleandmisel üleandjad isikuliselt ja jäätmete kogused liigiti.

 

Meremäe vallas on 2 peatust Meremäe ja Obinitsa, mõlemas seisuaeg vähemalt 1 tund. Esimene veoring toimus 31. mail 2016.a.

 

OJ teine veoring toimub 16. juulil 2016.a. alljärgneva graafiku kohaselt:

Obinitsas kaupluse plats   15:00-15:30
Meremäel   korrusmajade juures 15:45-16:30

 

Killustiku eraldamisest

Teade

 

Vallaelanikud, kes soovivad saada 2016.a killustikku, palume esitada avaldus vallavalitsusele hiljemalt 10.06.2016.a. Killustiku jagamisel on eelistatud ühiskondlikud objektid ja teed.

Ohtlike jäätmete veoring Meremäe vallas

KODUMAJAPIDAMISES TEKKINUD OHTLIKE    JÄÄTMETE VEDU MEREMÄE  VALLAS

OJ Konteinerisse ohtlikke jäätmeid enam ei koguta. Konteineri juurde ladustada ei tohi, sest need jäätmed võivad reostada ümbritsevat keskkonda või põhjustada tõsiseid terviserikkeid sattudes laste kätte!

Meremäe ja Orava vallas, kus puudub jäätmejaam korraldab Eesti Keskkonnateenused kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete kogumiseks aasta jooksul 3 jäätmeringi, kooskõlastades aja ja marsruudi omavalitsusega. Jäätmeringil võetakse elanikelt vastu vähemalt A grupi punktides 1-7 loetletud (tasuta vastu võetavad) jäätmeid:

 

1.ohtlikud jäätmed

2.vanarehvid

3.vanapaber ja papp

4.elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende jäätmed (peavad olema komplektsed)

5.vanametall

6.puhas lehtklaas

7.kasutuskõlblik mööbel (ruumi olemasolul)

 

Veoringil vaba ruumi olemasolul võidakse võtta tasuta vastu:

8.pakendijäätmed

9.töötlemata puit

10.tellised (terved)

 

  Veoringil vaba ruumi olemasolul võidakse võtta vastu tasu eest    gruppi B kuuluvaid   jäätmeid:

1.töödeldud puit

2.sorteerimata ehitusjäätmed

3.mittekomplektsed külmikud (8.-€/tk)

4.puhastamata lehtklaas

5.kasutuskõlbmatud suurjäätmed

6.asbesti sisaldavad jäätmed, k.a eterniit

 

 Teenindaja registreerib ohtlike jäätmete üleandmisel üleandjad isikuliselt ja jäätmete kogused liigiti.

  

Meremäe vallas on 2 peatust Meremäe ja Obinitsa, mõlemas seisuaeg vähemalt 1 tund. Esimene veoring toimub 31. mail 2016.a. alljärgneva graafiku kohaselt:

1. Kahkva külas Päka bussipeatus 9:30 -9:45
2. Kamnitsa bussipeatuse juures 10:15-10:45
3. Orava katlamaja plats (lisaks OJ kogumiskonteinerist) 10:15-11:00
4. Kliima rist 11:20–11:30
5. Marga Pirnpuu talu juures 11:45–12:00
6. Hanikase külakeskus (endine koolimaja hoov) 12:20-12:50
7. Lepassaare raudteejaam 13:10-13:30
8. Obinitsas kaupluse plats   14:30-15:30
9. Meremäel   korrusmajade juures 16:00-17:00

 

Peamised kodumajapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed on:

 • vanad ravimid;
 • päevavalguslambid;
 • säästupirnid;
 • elavhõbedat sisaldavad kraadiklaasid;
 • vanaõli;
 • õlifiltrid;
 • õlinõud;
 • õlised kaltsud;
 • värvi-, laki- ja liimijäätmed;
 • lahustijäägid;
 • pestitsiidid ja väetised;
 • kodukemikaalid
 • probleemtooted: elektri- ja elektroonika seadmed (nt televiisorid, külmkapid, arvutid jt), akud ning patareid.

 

Ohtlike jäätmete põletamine on väärtegu, mille eest võib määrata rahalise karistuse eraisikule kuni 1200 eurot, ettevõttele kuni 3200 eurot.

 

Meremäe ja Orava valla elanikud võivad tasuta üle anda teiste jäätmehankes osalevate valdade jäätmejaamadesse vastavaid jäätmeid.

Jäätmejaamades
tasuta vastu võetavad jäätmeliigid: Mikitamäe Mooste Räpina Veriora Värska
T,N 12-15 T, N 13-18 T-R 12-18, E,K,R 13-18 E,K,R 13-18
Avatud   L 9-13 L 9-13 L 9-13 L 9-13
nädalas tunde 6 14 28 19 19
1.ohtlikud jäätmed X X X X X
2.vanarehvid X X X X X
3.vanapaber ja papp X X X X X
4.elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende jäätmed X X X X X
5.vanametall X X X X X
6.puhas lehtklaas X X X X X
7.kasutuskõlblik mööbel (ruumi olemasolul) X X X
8.pakendijäätmed X X X X X
9.töötlemata puit X X X X X
10.tellised (terved) X X X X X
tasu eest vastu võetavad jäätmeliigid:
Muud ehitusjäätmed X X X
Asbesti sisaldavad ehitusjäätmed X X X
kasutuskõlbmatud suurjäätmed X X X X
Mittekomplektsed külmikud X X X X X

 

 

Meremäe ja Obinitsa puurkaevu teeninduspiirkonnas veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad alates 01. juulist 2016

Meremäe                                                                                           18. märts 2016 nr 4

 

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine

 Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 141 lõike 1, § 142 lõike 2, Meremäe Vallavolikogu 23.01.2013 määruse nr 3 „Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord Meremäe vallas“ § 4 lõike 1 alusel.

1.  Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine

Kehtestada Meremäe ja Obinitsa puurkaevu teeninduspiirkonnas veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad alates 01. juulist 2016 alljärgnevalt:

1) tasu võetud vee eest 1,52 eurot/m3, hind koos käibemaksuga 1,82eurot/m3;

2) tasu reovee ärajuhtimise eest 1,24 eurot/m3, hind koos käibemaksuga 1,49 eurot/m3.

 

 • 2.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Meremäe Vallavolikogu 16.01.2015 määrus nr 5 „Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine Meremäe ja Obinitsa puurkaevu teeninduspiirkonnas“.

(2) Määrus jõustub 01. mail 2016. a.

 

Arno Vares

Enampakkumine Meremäe vallas Kalatsova külas asuva müügikioski kasutusele andmiseks

Meremäe Vallavalitsus viib läbi suulise enampakkumise Meremäe vallas Kalatsova küla, Lõkkeplatsi (registriosa nr 2920841  asuva müügikiosk (12,5 m2) kasutusele andmiseks perioodil mai-september 2016 . Enampakkumise alghind 20 eurot kuus. Hind ei sisalda tarbitud elektrienergia ja prügiveo kulusid.Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha ei ole. Suuline enampakkumine viiakse läbi Meremäe vallamajas (Meremäe küla, Meremäe vald) 24. mail 2016.a. algusega  kell 10:00.