Esileht

image_pdfimage_print

IMGP2341Meremäe vald sündis Petserimaal möödunud sajandi 20-ndate aastate algul läbiviidud haldusterritoriaalse reformi tulemusena, mille käigus 4 suure valla asemele moodustati 11 väiksemat. Nende hulgas oli ka Meremäe vald, mis esialgu kandis Obinitsa nime. Vastavasisuline siseministri käskkiri kannab kuupäeva 23. mai 1922.
Uuesti kinnitati Meremäe valla omavalitsuslikku staatus alates 5.märtsist 1992.aastal Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimehe Arnold Rüütli otsusega. Taastatud omavalitsusliku staatusega valla maakondlikuks asukohaks sai Petserimaa asemel Võrumaa._DSC6741

01. jaanuaril 1998. aastal anti ajalooliselt Vastseliina kihelkonda kuulunud alad: Kapera, Möldre ja Vana- Vastseliina piirkonna külad tagasi Vastseliina vallale ning tänane Meremäe vald hõlmab 132 km² suuruse territooriumi, kus asub 87 ajaloolise Setomaa suuremat ja väiksemat küla.


Viimased uudised:


Konkurss RIKKA IVANI STIPENDIUMILE

31 05 2016 Maarja Uibokand
Seto Kongressi Vanõbidõ Kogo kuultas vällä konkursi RIKKA IVANI STIPENDIUMILÕ summah kooni’ 350€ Stipendiumi mõtõh om toeta’  Setomaa latsi ja nuuri perimüsmuusigat opmist. Stipendium piat härgütämmä Setomaa latsi mängmä traditsioonilisi pille vannamuudu nii eishindäle ku ka’ tõisilõ. Stipendiummi andas: huvikooli oppõmassu jaost; eräoppaja palkamisõst; pilli ostmisõst vai kõrdategemisõst; opmisõst perimüsmuusiga pillilaagridõh vai koolituisil välähpuul Setomaad; […]

Killustiku eraldamisest

27 05 2016 Ago Keir
Teade   Vallaelanikud, kes soovivad saada 2016.a killustikku, palume esitada avaldus vallavalitsusele hiljemalt 10.06.2016.a. Killustiku jagamisel on eelistatud ühiskondlikud objektid ja teed.

Ohtlike jäätmete veoring Meremäe vallas

24 05 2016 Ago Keir
KODUMAJAPIDAMISES TEKKINUD OHTLIKE    JÄÄTMETE VEDU MEREMÄE  VALLAS OJ Konteinerisse ohtlikke jäätmeid enam ei koguta. Konteineri juurde ladustada ei tohi, sest need jäätmed võivad reostada ümbritsevat keskkonda või põhjustada tõsiseid terviserikkeid sattudes laste kätte! Meremäe ja Orava vallas, kus puudub jäätmejaam korraldab Eesti Keskkonnateenused kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete kogumiseks aasta jooksul 3 jäätmeringi, kooskõlastades aja ja […]

Volikogu istung 25. mai 2016

20 05 2016 Helle Palok
Meremäe Vallavolikogu istung toimub 25. mail 2016. a algusega kell 15:00 vallamaja saalis. Pakutav päevakord: 1. Vallavanema informatsioon. R. Järvelill 2. Esindaja nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu Üldkoosolekule – Maapäevale. M. Link 3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine. Värska Vallavolikogu ettepanek. R. Järvelill 4. Elamumaa maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine. M. Kala 5. Veekogude aluste maaüksuste […]