Esileht

image_pdfimage_print

Küsitletutest üle 76 protsendi toetab Setomaa valla moodustamist

Meremäe, Mikitamäe ja Värska valla ning Misso valla Luhamaa nulga elanikud toetasid ülekaalukalt Setomaa valla moodustamist. Sellest tulenevalt teeb riigihalduse minister valitsusele ettepaneku Setomaa valla moodustamiseks.

 „Mul on hea meel, et nii suur hulk inimesi tuli kaasa minu algatusega viia Setomaal läbi küsitlus – hääletamas käis lausa üle 57 protsendi inimestest. Küsitluse tulemus näitab selgelt kohalike elanike arvamust ning osavõtjate hulk tegi haldusreformi küsitluste rekordi. Aktiivne osavõtt haldusreformi küsimuses näitab, et elanikud tähtsustavad väga oma kultuurilist eripära. Tänan kõiki neid, kes pidasid küsitlust oluliseks ja võtsid sellest osa,“ ütles riigihalduse minister Mihhail Korb. „Nüüd on küsitluse tulemus selge ja teen selle põhjal valitsusele ettepaneku Setomaa valla moodustamiseks.“
 
Ajaloolise Setomaa valdade elanikud Eesti pool kontrolljoont said eilseni avaldada arvamust, kas nad toetavad Meremäe, Mikitamäe ja Värska valla ning Misso valla Luhamaa nulga ühendamist Setomaa vallaks. Küsitlusest võttis osa 1836 inimest, mis tähendab, et hääletusaktiivsus oli 57,5 protsenti. Setomaa valla moodustamiseks oli kokku 1412 poolthäält ehk 76,9 protsenti. Kõige rohkem oli pooldajaid Misso valla Luhamaa nulgas – 91,2 protsenti. 
 

 


MereIMGP2341mäe vald sündis Petserimaal möödunud sajandi 20-ndate aastate algul läbiviidud haldusterritoriaalse reformi tulemusena, mille käigus 4 suure valla asemele moodustati 11 väiksemat. Nende hulgas oli ka Meremäe vald, mis esialgu kandis Obinitsa nime. Vastavasisuline siseministri käskkiri kannab kuupäeva 23. mai 1922.
Uuesti kinnitati Meremäe valla omavalitsuslikku staatus alates 5.märtsist 1992.aastal Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimehe Arnold Rüütli otsusega. Taastatud omavalitsusliku staatusega valla maakondlikuks asukohaks sai Petserimaa asemel Võrumaa._DSC6741

01. jaanuaril 1998. aastal anti ajalooliselt Vastseliina kihelkonda kuulunud alad: Kapera, Möldre ja Vana- Vastseliina piirkonna külad tagasi Vastseliina vallale ning tänane Meremäe vald hõlmab 132 km² suuruse territooriumi, kus asub 87 ajaloolise Setomaa suuremat ja väiksemat küla.