Esileht

image_pdfimage_print

MereIMGP2341mäe vald sündis Petserimaal möödunud sajandi 20-ndate aastate algul läbiviidud haldusterritoriaalse reformi tulemusena, mille käigus 4 suure valla asemele moodustati 11 väiksemat. Nende hulgas oli ka Meremäe vald, mis esialgu kandis Obinitsa nime. Vastavasisuline siseministri käskkiri kannab kuupäeva 23. mai 1922.
Uuesti kinnitati Meremäe valla omavalitsuslikku staatus alates 5.märtsist 1992.aastal Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimehe Arnold Rüütli otsusega. Taastatud omavalitsusliku staatusega valla maakondlikuks asukohaks sai Petserimaa asemel Võrumaa._DSC6741

01. jaanuaril 1998. aastal anti ajalooliselt Vastseliina kihelkonda kuulunud alad: Kapera, Möldre ja Vana- Vastseliina piirkonna külad tagasi Vastseliina vallale ning tänane Meremäe vald hõlmab 132 km² suuruse territooriumi, kus asub 87 ajaloolise Setomaa suuremat ja väiksemat küla.

Vabariigi Valitsuse 10.07.2017 määruse nr 125 „Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska
valla osas haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja Misso valla territooriumiosa
üleandmine“ alusel moodustati Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla ühinemise
teel uus haldusüksus – Setomaa vald. Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrustele jõustusid haldusterritoriaalsed muudatused valimistulemuste väljakuulutamise päeval (s.o volikogu liikmete registreerimise otsuse avalikustamisele järgnev päev) – Setomaa vald 21.10.2017. Setomaa valla uus koduleht asub aadressil: http://setomaa.kovtp.ee/uldinfo